Břehy Kamenice na Dolském mlýně už spojuje nová lávka. Je vlastně jakousi replikou původního mostku, který lesní cestou spojoval Vysokou Lípu s Kamenickou Strání, Růžovou a některými dalšími okolními osadami. Teď usnadní přesun výletníků na jednotlivých turistických trasách v srdci národního parku České Švýcarsko. Jeho správa se také stala investorem obnovy lávky. „ Pro stavbu opěr jsme využili všechny pískovcové kvádry, které podpíraly původní lávky a museli jsme je tahat z řeky. Jinak jsme na samotnou nosnou konstrukci lávky použili opracované modřínové kmeny a i v celkovém postupu obnovy jsme museli respektovat požadavky pracovníků památkové péče,“ vysvětlil Václav Bláha z firmy Taxus, která obnovu mostku přes Kamenici zajišťovala.