„Předmětem společných kontrol bylo dodržování základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací, dodržování podmínek souhlasu k vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost a dodržování zákazu vstupu do podzemních prostor pseudokrasových jeskynních objektů v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe," uvedla mluvčí inspekce Radka Burketová.

Během kontroly odhalili inspektoři řadu závažných prohřešků.

„Zjistili jsme porušování základních podmínek ochrany národních přírodních rezervací, kdy byly pod pěti skalními převisy nalezeny stopy nepovoleného táboření 
a rozdělávání ohňů mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody. Původce této činnosti se bohužel nepodařilo dohledat," popsal Jaroslav Vacek, ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem.

Kromě toho inspektoři zjistili, že pravidla chování v národní přírodní rezervaci nedodržují ani někteří horolezci. Při takzvaném boulderingu, kdy lezou v malých výškách bez jištění, totiž používali magnesium. To ale poškozuje povrch skal, a proto je v této lokalitě zakázané.

Hlavním cílem společných kontrol ochránců přírody 
a policie byly pseudokrasové jeskyně, respektive dodržování zákazu vstupu do podzemních prostor, jako je například Bílá a Bivakové jeskyně, kde žijí letouni vrápenci malí, kteří jsou podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny kriticky ohroženým druhem.

„Podle našich informací docházelo k porušování zákazu vstupu do těchto prostor takřka pravidelně. Na internetu bylo dokonce nabízeno pořádání hromadných akcí – návštěvy podzemí v Labských pískovcích," upozornil Vacek.

Vzhledem k tomu, že národní přírodní rezervaci navštěvují neukáznění návštěvníci, budou inspektoři ve spolupráci s policisty, stráží ochrany přírody a s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – Správy CHKO Labské pískovce tyto společné akce opakovat. Namátkové kontroly, a to především o víkendech, budou provádět také
v příštím roce.