Pozornosti odborníků doposud v Českém Švýcarsku unikali netopýr obrovský a jižní. Oba druhy se nacházejí na opačných koncích velikostního spektra. Netopýr obrovský je největším žijícím v Evropě. Rozpětí má výrazně větší než kos černý, přibližně stejně velké má žluna zelená.

Trekových chat je podél lesní stezky Labské pískovce hned několik.
Vícedenní lesní stezku Labské pískovce mohou lidé poznat i s průvodcem

„Rozpětí jeho křídel dosahuje až 46 centimetrů, čímž téměř o 10 centimetrů převyšuje rozpětí křídel u netopýra velkého,“ přiblížil rozměry mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Netopýr obrovský je schopný ulovit kromě hmyzu a bezobratlých, jimiž se živí všichni čeští netopýři, také menší druhy ptáků. Váží 41 až 76 gramů.

Netopýr obrovský je jedním ze dvou nově objevených druhů v Českém Švýcarsku.Zdroj: Jaroslav ČervenýOproti tomu netopýr jižní patří mezi nejmenší evropské druhy, váží sotva osm gramů a měří necelých pět centimetrů. Je typickým synantropním druhem, který se vyskytuje v blízkosti lidí, především u lidských staveb, které jim nahrazují přirozené prostředí. Netopýr jižní byl zaznamenán v srpnu 2018 v Drážďanech a v letošním roce také u nás. České Švýcarsko se tak stalo nejsevernějším místem výskytu tohoto druhu v Česku.

Z celkových 27 druhů netopýrů žijících v ČR se v Českém Švýcarsku podařilo potvrdit už 24. Národní park s unikátním kaňonem řeky Labe se tak zařadil mezi druhově nejbohatší netopýří oblasti Česka.

Pátrání se speciální technikou

„Po úspěchu v letech 2016 a 2017, kdy jsme pro oblast Českého Švýcarska potvrdili výskyt tří nových druhů, netopýra alkathoe, netopýra brvitého a netopýra Saviova, jsme náš výzkum zaměřili na řeku Labe a labský kaňon, kde byla největší šance objevit netopýra obrovského a netopýra jižního,“ řekl ředitel správy národního parku Pavel Benda.

Při pátrání po nových druzích použili odborníci moderní přístroje detekující ultrazvuk, který využívají právě netopýři. Dlouhou dobu ale byli odkázáni na kontaktní metody výzkumu těchto živočichů, mezi něž patří odchyty do sítí, kontroly letních kolonií na půdách, kontroly zimovišť či náhodné nálezy zraněných či uhynulých jedinců.

Sokoli stěhovaví na hnízdě.
Sokoly v Českém Švýcarsku ohrožují bezohlední lidé. Vstupují do hnízdišť

„Detektory byly umístěny v blízkosti řeky Labe, na vrcholcích pískovcových skal labského kaňonu, ale i v samotném centru Děčína, neboť především netopýr jižní s oblibou vyhledává prostředí větších měst,“ vysvětlil Jakub Juda ze správy parku.

V současném zimním období netopýři vyhledávají zimoviště ve větších skalních dutinách a suťových jeskyních, v případě druhů žijících v okolí měst a obcí pak například ve vhodných sklepích. Právě během hibernace jsou netopýři obzvláště citliví na rušení člověkem a předčasné probuzení vede obvykle k jejich úhynu.