Návštěvníci nábřeží si mohli přinést také trička se vzkazy, která pořadatelé pověsili na provaz natažený mezi lampami. Na jednom tričku bylo například napsáno: Ať je Děčín boží.

V souvislosti s uzavřením Labského nábřeží v Děčíně - Podmoklech, vznikla občanská iniciativa s názvem Nábřeží žije. Jejími členy jsou provozovatelé služeb na Labském nábřeží. Smyslem iniciativy je upozornit občany a návštěvníky Děčína na skutečnost, že Labské nábřeží bylo v minulosti živým centrem města obydleným lidmi. Omezení dopravy, po kterém dlouhodobě volají obyvatelé i podnikatelé v této lokaci, je nyní možné, protože dochází k výměně vodovodního řadu. I po jeho dokončení místní chtějí, aby se město touto lokací intenzivně zabývalo a zpřístupnilo jí chodcům a návštěvníkům města tak, aby se stala příjemným středem města, kterým je radost třeba jen procházet.