Jde o litinový vodovod dlouhý 220 metrů v souběhu s kanalizací, který dále pokračuje 50 metrů směrem k Tyršovu mostu bez kanalizace. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1909, stáří se projevuje narůstajícím počtem poruch, řad je dožilý, inkrustovaný.

Stoka je tvořena potrubím z betonu a betonovým vejcem z roku 1910. Kamerová prohlídka prokázala, že stoka vykazuje značnou korozi a degradaci materiálu (nad 50 procent), chybějící dno a stěny stoky, a tvořící se kaverny. Proto bylo rozhodnuto o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 271,1 metrů a kanalizace v délce 216,6 metrů.

V jejím rámci dojde k výměně stávajícího vodovodu za nové potrubí z tvárné litiny v délce 271 metrů, a to v úseku mezi Tyršovým mostem a jižně směrem k č. p. 313. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny mezi podchodem z Labského nábřeží do ul. Puchmajerova k čerpací stanici na p. č. 411.

Výstava Voda a civilizace
Výstava Voda a civilizace bude Ústečany lákat do poloviny května

Investorem stavby je SVS. Aktuálně probíhá pokládka povrchového provizorního vodovodu.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena maximálně za 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 12. října 2021, aktuální harmonogram prací však počítá s dokončením dříve, do 31. 8. 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz