Šlo vesměs o zásahy související se zajištěním podmínek pro bezpečnou plavbu.

„Obnovili jsme značení  plavební dráhy a prohrábky dna, které  bylo  nutné uskutečnit  kvůli odstranění nánosů bahna a dalších překážek, které by komplikovaly vplouvání lodí do přístavů v děčínských Rozbělesích a do ústeckého centrálního přístavu," popsal dosavadní práce Jiří Mach z děčínského  střediska Povodí Labe.

Další zákroky jak v samotném profilu řeky, tak i podél břehů, bude nutné ještě udělat. A to jednak po sumarizaci veškerých škod v jednotlivých úsecích Labe, ale také s ohledem na to, kolik vodohospodáři na odstraňování následků červnové povodně dostanou peněz. Dotační program na tyto účely ještě nebyl vyhlášený.

Bez ohledu na tyto finance musí vodohospodáři  co nejdříve obnovit značení na labských březích, protože je poškodila povodeň a jde o důležité prvky pro lodní provoz.

Po opadnutí vody zůstává podél Labe ještě spousta nepořádku. I ten musí postupně zmizet. Něco se podaří nasazením mechanizace. Další naplaveniny v místech, do kterých se technika nedostane,  měli odklízet dobrovolníci.

„Očekávali jsme příjezd skupiny studentů z jedné pražské univerzity. Vlastně už jsme jim zařídili ubytování a další záležitosti. Jenže nikdo nedorazil," neskrýval zklamání Petr Bauer z děčínské správy Labských pískovců.

„Přitom až dosud jsme mívali docela dobré zkušenosti se zapojováním vysokoškoláků do odstraňování nepořádku z labských břehů. Po povodni v roce 2002 uklízeli petky a nejrůznější další naplaveniny v lokalitě Podskalí i na jiných místech," dodal Bauer.