Odborná firma v těchto dnech začala pracovat na sanaci nebezpečných skal, hotovo by měla mít do konce října. „V současné době pracujeme na odtěžení havarijních bloků skalního masivu, který ohrožuje silnici,“ řekl v pondělí 9. října přímo pod svahem Aleš Kocián ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Přímo na skalách dělníci ručně za pomoci kladiv nebo pajcrů odtěžují pomocí horolezeckého vybavení uvolněné části, na silnici pak shazují kameny o váze 100 až 300 kilogramů. Přímo do štěrkového lože ale dopadají výrazně menší kusy pískovce, který se při desítky metrů dlouhé cestě zpravidla rozdrobí na drobnější části. „Ve chvíli, kdy se nahoře odtěžuje a odpadávají skalní bloky, stojí na silnici hlídka, aby se pod svah opravdu nikdo nedostal,“ popsla na místě bezpečnostní opatření Kocián.

Silnice je sice od loňského léta uzavřená pro automobily, pěší na ni ale mohou. Často po ní jezdí také cyklisté, jak je vidět ze stop přímo ve štěrkovém loži. Sanace svahu vyjde na přibližně sedm milionů korun. Na financování se kromě kraje podílí také Kytlice, které daly 300 tisíc korun a Česká Kamenice, na jejímž pozemku jsou nestabilní skály. Kamenice zaplatila projektovou dokumentaci na sanaci a dalšího 1,2 milionu přispěla na sanaci skal.

Právě dohoda všech tří stran umožnila relativně rychlé spuštění sanace. V případě nedomluvy hrozilo, že by se spor mohl dostat až k soudu a tam by se mohl vléct i několik let.

Silnice z Kytlic do České Kamenice je uzavřená od loňského léta, kdy odborníci zjistili nad silnicí nebezpečně uvolněné skalní útvary.

Přímo nad silnicí je nestabilních přibližně 400 tun skály, další poměrně velké množství horniny může silnici ohrožovat nepřímo. Zatímco běžná cesta do Kytlic podél řeky Kamenice má přibližně deset kilometrů, objížďka přes Křížový buk vedoucí po velmi úzké silnici má patnáct kilometrů. Ta přes Nový Bor a Polevsko je ještě o pět kilometrů delší, dohromady téměř dvacet kilometrů.