„Město Děčín chce zlepšit životní prostředí a být více přívětivé pro cyklisty. Chce život v ulicích města více přizpůsobit potřebám obyvatel," říká mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Na svém webu proto zveřejnil magistrát dotazník, který má zlepšit soužití cyklistů, chodců a řidičů.

„Rádi bychom, aby ulice města byly přívětivé nejen pro řidiče, ale také pro ostatní účastníky silničního provozu a obyvatele centra města. Výsledek šetření nám ukáže, kam napřít síly pro celkové zklidnění dopravy," řekla Marie Blažková, primátorka města.

Obecně jsou nejvíce problematická místa, kde se jednotlivé druhy dopravy kříží.

„Nově mohou nadělat problémy přejezdy pro cyklisty. Podle nového zákonu nesmí řidič ohrozit cyklistu. Cyklisté si ale z nové úpravy vybrali, že mají přednost, což ale není pravda. A řidiči o tom mnohdy nevědí," vysvětluje dopravní odborník Jan Pechout s tím, že nejdůležitější je ohleduplnost a respekt k ostatním lidem pohybujícím se po chodnících a silnici.

„Na kole jezdím po Děčíně každý den, do práce, z práce, na nákupy, prostě všude, a to i v zimním období. Osobně si myslím, že nejdůležitější je ohleduplnost řidičů k cyklistům, ale i obráceně. Pojďme se k sobě chovat jako lidi, a ne jako dobytek!" napsal do diskuze na facebooku Děčínského deníku Michal Kolář.

Další diskutující se přidávají s jedním konkrétním místem, jehož projetí pro cyklisty není příliš příjemné.

„Pro cyklisty určitě Děčín – Bynov, Bynov – Děčín. Tam je to fakt o život. Hlavně u Stroj Unionu. Je tam úzká silnice. 
A ani auto nedokáže objet cyklistu, když naproti jede další vozidlo, hlavně nákladní auto. Ale stejně s tím tam nic neudělají. Jelikož není jak to udělat," napsal Bolek Zdráhal.

Právě taková nebezpečná místa pro cyklisty i řidiče chce v nejbližší době vyřešit děčínský magistrát.

„V současné době město nechává zpracovat Koncepci cyklistické infrastruktury 
v Děčíně 2016. Občané města se mohou s navrhovanou koncepcí seznámit na veřejném setkání 15. března v knihovně," doplnila Marie Blažková.

Město se tak otevřeně přihlásilo k propagaci udržitelné mobility, jejíž cílem je zlepšení dostupnosti dopravního systému pro všechny cílové skupiny obyvatel, zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě, snížení znečištění ovzduší, emisí, skleníkových plynů, hluku a spotřeby energie, zlepšení účinnosti a hospodárnosti přepravy osob a přispění ke zvýšení atraktivity 
a kvality městského prostředí.