Části vedení města je trnem v oku Miloslav Kucer, ředitel příspěvkové organizace města DK Střelnice a sportoviště města Rumburk. Podle nich nevede organizaci dobře. Kucer je navíc „Švábův muž" – před dvěma lety byl jedničkou na jeho kandidátce do zastupitelstva, navíc to byl právě Šváb, kdo těsně před volbami prosadil sloučení kultury a sportu do jedné organizace, které Kucer šéfuje.

Na jaře letošního roku proto radní za Město lidem prosadili vznik pracovní skupiny, jejímž cílem bylo vypracovat zprávu o stavu této městské příspěvkové organizace. Závěr? Skupina doporučila organizaci opět rozdělit na dvě části s tím, že ředitel Kucer neplní vlastní vypracovaný projekt. Zápis, v němž je mimo jiné konstatováno, že sloučením nedošlo k úsporám na zaměstnancích, ale naopak ke zvýšení mzdových nákladů, má redakce k dispozici.

Situace se vyostřila v létě. V časopise Zpravodaj Šluknovský výběžek, který vydává Kucerova manželka, totiž vyšla ostrá kritika starosty Rumburku Jaroslava Sykáčka. Anonymní článek tvrdí, že Sykáček příspěvkovou organizaci šikanuje tím, že na ni posílá kontroly, letos už šestou.

„Mám pocit, že mě město šikanuje. Jak je možné, že někdo má šestnáct kontrol, zatímco jiné organizace města žádnou?" diví se Miloslav Kucer. Současně ale tvrdí, že s článkem v časopise nemá nic společného.

Slova o šikaně přišla ve chvíli, kdy byl starosta Rumburku na zahraniční dovolené. Právě Sykáček navíc Kucera jako pořadatele městských slavností v létě podpořil, když zvedl ruku pro statisícové navýšení rozpočtu slavností. Kucer radu o sto tisíc požádal s tím, že potřebuje další peníze na zaplacení pódia pro vystupující. Celkově rumburské slavnosti letos vyšly na 700 tisíc korun.

„Pan Kucer se asi zbláznil, ode mě tam má první kontrolu," reagoval po návratu z dovolené Sykáček. „Pokud ho kontroloval finanční výbor, s tím nemám nic společného, jemu nemůžu nic nařídit," dodává starosta.

Útok v časopise, za nímž vidí Kucera, ho prý nepřekvapil. Na dotaz, zda zpětně nelituje, že nechal Kucerovi navýšit rozpočet na slavnosti, Sykáček odpověděl:

„Při hlasování se snažím rozhodovat podle toho, jak se mi věci zdají správné, a ne podle politické příslušnosti."

Jenže útok v novinách naštval radní za Město lidem.

„Je jasné, že si v tom časopise, který vydává jeho manželka, vyřizuje účty. Útočí na město, přitom ho město platí," diví se radní Alois Kittl.

Podle informací Děčínského deníku bere Kucer jako ředitel necelých sedmdesát tisíc korun měsíčně, což je vyšší mzda, než má například starosta.

„V radě zatím nebyla ani vůle snížit mu plat," říká další radní za Město lidem Bronislava Nedvědová, která uvažuje o tom, že navrhne Kucerovo odvolání. Zda bude mít v sedmičlenné radě úspěch, ale není jasné – zatím to totiž vypadá, že část radních drží nad Kucerem ochrannou ruku, což by mohlo znamenat rozkol v koalici. Tu tvoří ČSSD, ODS  a Město lidem.

Je ale možné, že Kucer o své místo ředitele příspěvkové organizace přijde tak jako tak. Se závěrem pracovní skupiny rozdělit opět kulturu a sport do dvou organizací totiž souhlasí i starosta Jaroslav Sykáček.

„Můj názor je, že to projde," říká starosta s tím, že rozdělení bude řešit zastupitelstvo. Pro rozdělení bude hlasovat i zastupitelka a členka pracovní skupiny Anna Zibnerová.

V tom případě by město hledalo dva ředitele a zřejmě by tak proběhly dvě výběrová řízení na obsazení obou postů. Kucer, pokud by měl zájem dál pracovat pro město, by se musel přihlásit a uspět.

Sám Kucer tvrdí, že pro město pracovat chce – a ne s ním válčit.

„Nemůžu být s městem ve válce," tvrdí. „Válčím s Město lidem, ti mě chtějí odvolat."

Město lidem přiznává, že má proti Kucerovi řadu výhrad. Například tu, že v Domě kultury začal provozovat restauraci, kterou měli dříve manželé Janouškovi. Ti odtud museli letos na jaře odejít, přičemž městu platili čistý roční nájem 300 tisíc korun, což byly peníze, které město získalo do svého rozpočtu.

„O tyto peníze jsme tímto ale přišli," říká Alois Kittl s tím, že není jasné, zda bude restaurace ve Střelnici výdělečná. O zákazníky nyní bojuje tak, že každý, kdo si objedná deset jídel, dostane jedenácté zdarma. Zdarma je také káva k jídlu.

Napsali jste nám: Výpady vůči vedení města Rumburku od pana Kucera se stupňujíŽe plátek agentury Ma-Ja, honosně nazvaný Zpravodaj Šluknovský výběžek, neinformuje objektivně, zejména o tom, co neprobíhá podle představ pí majitelky a jejího manžela, takto ředitele největší městské příspěvkové organizace, je obecně známá věc. Ve svém přesvědčení o vlastní dokonalosti a výjimečnosti neváhá ani napadat vedení města, konkrétně v srpnovém vydání 2016 obviňuje starostu z šikany „kulturáku", neboť si pan starosta dovolil nařídit kontrolu v jím řízené příspěvkové organizaci.
PROČ KONTROLA?Po pravdě řečeno, také nechápu, proč pan starosta nařizuje další kontrolu organizace Dům kultury a sportoviště města Rumburk, když předchozí kontroly i závěry pracovní skupiny konstatovaly řadu nedostatků, které by stačily k odvolání ředitele, neochotného (nebo neschopného) je odstranit.
Avšak ten, místo aby zapracoval na odstranění zjištěných pochybení, stupňuje své výpady vůči svému zaměstnavateli, který je k němu – řekněme až neskutečně – shovívavý a trpělivý.
Pan ředitel této „megaorganizace" Kucer nechal v periodiku Zpravodaj Šluknovský výběžek, spoléhaje na anonymitu nepodepsaného příspěvku, otisknout další ze série článků, jimiž prezentuje svou „pravdu". Tentokrát si bere na paškál vedení města a sebe sama jako vždy považuje za cíl politických, případně osobních (?) machinací, jimž srdnatě čelí.
S předkládáním nějakých důkazů pro své absurdní domněnky se jako obvykle neobtěžuje. Znovu vyjmenovávat jeho přehmaty ve funkci ředitele by bylo příslovečným nošením dříví do lesa.
ÚTOK NA VELITELETrpký úsměv na tváři vzbuzuje jeho přesvědčení o protěžování rumburské městské policie, zejména poznámka o nedemokratičnosti jmenování jejího ředitele. Ředitel městské policie byl zvolen dle zákona zastupitelstvem, což pan ředitel jako zastupitel jistě ví. O způsobu, jak on sám přišel 
k lukrativnímu „korytu", cudně mlčí. Ten byl asi vysoce „demokratický".
Ale město Rumburk, respektive jeho vedení, čelí invektivám i na jiném místě Zpravodaje, a to v souvislosti s pořádáním slavností města. Valná část lidí ví, za jakých okolností loni město uspořádalo akci Loučení s létem místo původně plánovaných slavností. Pan ředitel Kucer je totiž tenkrát z časových a personálních důvodů na poslední chvíli odmítl zorganizovat. Náhradní řešení se však našlo. Sice ne tak pompézní, ale ani tak drahé.
O SLAVNOSTECHMěstu je přesto vyčítáno, že tato „zábava" přišla na 380 tisíc korun a do městské pokladny se nic nevrátilo. Vstupné bylo zdarma.
Letos, kdy se pořadatelství vrátilo zpět organizaci, která to má takříkajíc v popisu práce, to pan Kucer ve spolupráci s agenturou Ma-Ja dokázal velkolepěji a díky návštěvnosti a vstupnému vrátí podstatnou část z nákladů do městské kasy. Proč jinak by se o tom zmiňoval?
MOTIV?Bůh ví, co motivuje pana Kucera k publikování takových a podobných záměrně zkreslených faktů.
Možná se domnívá, že jeho pozice je natolik neotřesitelná, že si může dovolit téměř vše. Vychytrale využívá nedostatečné informovanosti veřejnosti a nahrává mu i dosavadní velmi benevolentní postoj vedení města vůči němu.
Josef Englic, Rumburk