Seriál otázek a odpovědí, které Děčínský deník klad před volbami kandidátům z děčínského regionu, zakončily odpovědi Václava Šenkýře, jenž za komunisty kandiduje do parlamentu ze sedmého místa.

Jak vnímáte pozici KSČM v současné společnosti?
Přes všechny negativní útoky, které současná oficiální propaganda proti komunistické straně vede, má KSČM jednu přednost. A to, že sdružuje lidi, které nemůže nikdo podezírat, že ve straně jsou z prospěchářských důvodů. Doba, kterou jsme prožili, byla prověrkou charakteru. Ti, kteří byli kariéristé, dokázali přeběhnout do jiných politických stran. A zůstali ti, kteří v minulosti i přítomnosti byli připraveni dávat své síly ve prospěch společnosti.

Proč by lidé měli volit KSČM?
Protože KSČM má reálný program, jak pomáhat lidem, kteří se živí prací. Nejnaléhavější potřebou je vytvářet pracovní místa, aby se snižovala nezaměstnanost, která je v děčínském okrese silně nad průměrem republiky. To by vyřešilo i druhý zásadní problém dnešní doby, tedy zadluženost a nedostatek financí. Máme zde víc jak půl milionu nezaměstnaných, kteří netvoří hodnoty a nemohou přispívat do společné kasy státního rozpočtu.

Ekonomové a politická konkurence hodnotí váš program jako neuskutečnitelný. Prý ho tvoříte už s tím, že ho nebudete moct realizovat, a proto si můžete dovolit operovat s čísly typu 14 000 minimální mzdy apod. Je váš program realistický?
Jsme realisté a vycházíme z toho, abychom zabránili nejhoršímu. Měnit podmínky v malé české kotlině není možné bez součinnosti s levicovými stranami v západní Evropě. Náš program je běh na delší trať a neděláme si iluze, že volby vyhrajeme, ale jsme alternativou k současnému systému. Ti, co byli v uplynulých dvaceti letech střídavě u moci a způsobili toto nákladné zadlužení země, se najednou předhánějí ve slibech, jak to napraví. Kdyby alespoň vyměnili tváře na těch volebních plakátech.

Výrazným problém Děčínska je nezaměstnanost, jaký je recept KSČM?
Severní část okresu, na kterou se hodně zapomíná, tedy Šluknovsko, je hodně postižená. Nezaměstnanost a její důvody jsou specificky odlišné v různých částech naší země, proto je třeba k tomu problému přistupovat s důrazem na specifika regionu. Stát v tomto musí hrát hlavní roli. Už za doby Karla IV. se stavěly tzv. „hladové zdi“, tedy projekty, jejichž primárním cílem je dát lidem práci.

Tím myslíte například jezy na Labi?
Ano. Určitě jezy podporujeme. Nejenže by to pomohlo vyřešit nezaměstnanost, ale zvýšilo by to i konkurenceschopnost v dopravě, navíc by to pomohlo i ovzduší a bezpečnosti na silnicích. Dále je potřeba vybudovat co nejdříve dálniční přivaděč. KSČM preferuje vybudování tunelu. Samozřejmě tyto věci něco stojí a peníze je třeba získat z EU, protože jak Labská vodní cesta, tak i dálniční spojení mají kontinentální význam.

Počet vysokoškoláků je v Ústeckém kraji nejnižší z celé země. Jak by KSČM řešila problematiku vzdělanosti?
Od doby Marie Terezie produkujeme vzdělané lidi. Kvalita vzdělávání evolučním způsobem rostla do roku 1989. Dnes je to tak, že dochází k destrukci celé té soustavy a mě jako bývalého vysokoškolského pedagoga to nesmírně mrzí. Máme zde soukromé školy, které jsou spíše obchody se vzděláváním. Rozhodující je, kdo zaplatí, nikoliv kdo co umí. To samé by čekalo i veřejné školství, pokud by se realizovaly pravicové návrhy školného. Tomu chceme zabránit a rovněž je třeba posilnit systémy stipendií a podpory potřebných učňovských oborů.

Jste sedmý na kandidátce KSČM. Kandidáti ze všech stran za Děčín jsou prakticky na nevolitelných místech. Čím to podle Vás je?
Problém je v tom, že vznikají bratrstva kočičí pracky, tedy že se vytváří v těch stranách nejrůznější vazby, vztahy a na základě nich se pak obsazují ta čelní místa kandidátek. To se týká především ČSSD a ODS. Nedělám to pro svůj prospěch, abych se někam dostal. Každopádně náš okres, právě přes ty své problémy a jejich specifika, by potřeboval mít v Praze své zástupce.