Na neochotné lékaře 
a sestry, studené jídlo, ale 
i špatně provedené ošetření si pacienti v Ústeckém kraji mohou nyní stěžovat u svého ombudsmana. V Krajské zdravotní, která spravuje také Nemocnici Děčín, totiž od konce dubna působí nový ochránce práv pacientů – ombudsman. Kromě Děčína na něj pacienti narazí také v Ústí nad Labem, v Mostě a v Teplicích.

Zastánce pacientů řeší hlavně stížnosti nemocných, ale věnuje se i problémům zaměstnanců nemocnice.

„Lidé se na mě mohou obrátit, pokud jsou v nemocnici s čímkoliv nespokojení. Nejčastější výtky se týkají vstřícnosti personálu, kvality ošetření a stravy. Zrovna však řeším i problém s parkováním 
v nemocnici," přiblížil pacientský ombudsman Krajské zdravotní Milan Schoř.
Nestrannost pacientských ombudsmanů zaměstnávaných nemocnicemi ale zpochybňuje Svaz pacientů České republiky.

„Nemáme záruku ve spravedlivé vyřízení všech stížností. Ministerstvo zdravotnictví totiž hodnotí nemocnice i podle počtu podnětů podávaných pacienty. Ty se nemocnice mohou snažit utlumit," tvrdí prezident Svazu pacientů České republiky Luboš Olejár.

Pozice ombudsmanů zřizovaných nemocnicemi podle něj vzniká pouze přejmenováním jiné funkce.

„Pořád se jedná o zaměstnance nemocnice, kteří plní přání vedení. Pouze navenek to vůči lidem vypadá přátelštěji," vysvětlil Olejár.

Bude to lepší

Podle mluvčího Krajské zdravotní Jiřího Vondry by měl 
být nový ochránce práv pacientů v bezprostředním kontaktu se zástupci nemocnic
i s vedením společnosti, přesto by měl zůstat nezávislý. Od nové funkce si nemocnice slibuje zejména zkvalitnění zdravotnických služeb, ale 
i zlepšení vztahů mezi pacienty a zdravotníky.

„Zcela se mění způsob vyřizování podnětů od našich pacientů. Do celého procesu chceme vnést osobnější přístup, který povede ke zlepšení komunikace mezi oběma skupinami. Přímé ohlasy na ombudsmana jsme od pacientů ale zatím nezaznamenali," uvedl Jiří Vondra.

Ve své činnosti bude podle tvrzení Krajské zdravotní ombudsman nezávislý, avšak 
v bezprostředním kontaktu
s kompetentními zástupci nemocnic i vedení společnosti. Bude mít také pravomoc provádět vlastní šetření ve sporech mezi stěžovateli a pracovníky.

Svaz pacientů ale usiluje 
o zavedení institutu ombudsmanů, kteří by působili na úrovni každého kraje, ale podléhali by státu. Zabývat by se přitom měli i problémy s praktickými lékaři a specialisty, nejen stížnostmi na nemocnice.

„Návrh jsme předložili ministerstvu, nyní se pracuje na jeho detailech. Funkce by mohla být zřízena například jako příspěvková organizace ministerstva zdravotnictví, jak to funguje na Slovensku," dodal Olejár.

Tancoš skončil

Od roku 2010 působil pod záštitou Svazu pacientů v Ústeckém kraji v pozici ombudsmana bývalý poslanec ČSSD Josef Tancoš.
„Už ve funkci nejsem, odstoupil jsem ve druhé polovině minulého roku," uvedl Tancoš.

Jeho pozice je dosud prázdná.

„Dopis o odstoupení pana Tancoše nám nedorazil. Asi 
o funkci neměl příliš velký zájem," reagoval Olejár.

Ombudsmana Krajské zdravotní Milana Schoře mohou lidé navštívit každý den 
v týdnu v jedné z pěti krajských nemocnic. V Děčíně úřaduje každý sudý pátek vždy od 9 do 11 hodin, a to  v prostorách sekretariátu.

Děčínská nemocnice řešila v posledních letech řadu stížností pacientů. Někteří 
z nich se obrátili na média, další se s děčínskou nemocnicí soudí.

Pravomoci pacientského ombudsmana
• Přijímá stížnosti od pacientů i zaměstnanců nemocnice
• Řeší spory mezi pacienty, lékaři a sestrami, ale zabývá se i problémy mezi zaměstnanci nemocnice
• Na základě stížností může provádět vlastní šetření
• Navrhuje přezkoumání a změny interních předpisů Krajské zdravotní
• Poskytuje rady v oblasti zdravotnického práva
• Odpovídá na dotazy zájemců