Hodně záleží na tom, co pro své děti chtějí, neméně na tom, jak se jejich děti projevují a co potřebují. Žádají rodiče hlavně znalosti, nebo si přejí i výchovu k vyšším a trvalejším hodnotám?

Mají před očima své dítě především jako úspěšného jednotlivce, nebo také jako spolutvůrce naší společnosti a budoucnosti? Zdá se jim, že jejich děti mají na víc, jen by potřebovaly větší a osobnější pozornost a péči?

Mrzí je, že jejich děti znevýhodňuje hmotný nebo duchovní nedostatek, nezpracované vztahy nebo speciální potřeby, jejich slabší či nezvládnuté silné stránky osobnosti?

Křesťanská základní škola Nativity v Děčíně Křešicích může oslovit právě takové rodiče a jejich děti od šesté třídy. Žákům druhého stupně základní školy nabízí domácí prostředí malých tříd, vzdělává a při tom vychovává k individuální i společenské zodpovědnosti podle osvědčených křesťanských hodnot 
v tradici jezuitských škol.

Součástí školy je školní klub s odpolední účastí odstupňovanou podle věku a osobní situace žáků.

Škola má své nároky a vstupní předpoklady, ale je zde především pro ty, kdo potřebují pomoc a podporu, kdo mají motivaci a chtějí spolupracovat.

Na konci května se koná výběrové řízení pro žáky, kteří půjdou v příštím školním roce do šesté třídy. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky, nebo elektronicky.

Otevřete si webové stránky www.nativity.cz a dozvíte se víc. Neváhejte nám napsat, zavolat, zeptat se a přijít se podívat.

Autor: J. Vopatová