Jen velmi málo turistů zavítá do regionu Českého Švýcarska a jeho blízkého okolí naslepo. Většina z nich přijíždí s konkrétní představou, jak zde stráví svou dovolenou, nebo prodloužený víkend.

„Zvyšuje se také počet českých rodin, které zde tráví dovolené v předem dojednaných podmínkách. Návštěvy naslepo bez zajištěného ubytování zaznamenáváme pouze u deseti procent návštěvníků,“ řekla vedoucí oddělení péče o klienty společnosti České Švýcarsko o.p.s. Barbora Laštůvková. Dodala, že velkým problémem jsou rezervace ubytování na poslední chvíli. Sezona totiž bývá obsazená minimálně jeden měsíc dopředu.

Tuzemci našli v severu zalíbení

Ze statistik společnosti také vyplývá, že právě tuto část Děčínského okresu stále v hojném množství navštěvují především tuzemští turisté. Cizinci je ovšem dotahují. V loňském roce například Informačním střediskem v Krásné Lípě prošlo téměř třicet tisíc turistů, z nichž Čechů bylo něco málo přes sedmnáct tisíc, cizinců pak přes deset tisíc.

„Z cizinců stále převažují Němci, v odhadu asi sedmdesát procent, dvacet procent je Holanďanů a zbytek tvoří Poláci, Rusové a další,“ dodala Barbora Laštůvková.

To potvrzuje i provozovatelka kampu na Mezní Louce Dagmar Honzíková, která uvedla, že v loňské letní turistické sezóně tu z pětadevadesáti procent měli českou klientelu.

„Jinak ale vedle našich, německých a holandských turistů se tu stále častěji začínají objevovat i turisté z Belgie či Dánska,“ poznamenala. Podle ní také většina turistů, kteří služeb kempu na Mezní Louce využijí, přijede především kvůli pěší turistice.

„Pokud vím, tak většina z těch, kteří se u nás ubytují, vyráží především na pěší výlety do národního parku, nejčastěji pak do soutěsek a Pravčickou bránu,“ podotkla.

Nabízejí dovolenkové balíčky

O propagaci krajiny Českého Švýcarska se usilovně snaží právě již zmiňovaná obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, která nabízí celou řadu balíčků dovolené bez starostí. A neomezuje se pouze na propagaci české strany, část svých aktivit směřuje i německou stranu národního parku do Saského Švýcarska.

Zájemci se tak mohou v Českém a Saském Švýcarsku proletět balónem, vydat do skal tramvají, historickým motorákem na Zámecký vrch nebo se projet kočárem malebným Kyjovským údolím. Turisté ale v Českém Švýcarsku nemusí svou dovolenou trávit pouze výlety a pěší turistikou.

Zajímavý prodloužený víkend mohou například strávit v hotelu, který leží přímo v divokém údolí říčky Kamenice v klidné části obce Hřensko. Během víkendu se vydají nejen na pěší výlet jednou z nejznámějších partií Národního parku České Švýcarsko, ale projedou se i Edmundovou soutěskou a hlavně je po plavbě čeká pod dohledem zkušeného trenéra poznávací turistický kurz golfu, další den si pak mohou zarelaxovat v lázních Toskana Terma v sousedním Bad-Schandau, které jsou unikátní třeba podvodní hudbou nebo slanou vodou.

Kozí farma zatím moc netáhne

Se zajímavou nabídkou pro turisty přišla také kozí farma Žofín v Horním Podluží. Zde až donedávna mohli turisté být u toho, když na svět přicházela nová kůzlata.

Kozí farma Žofín je rodinná farma zabývající se chovem koz, výrobou kozích sýrů a poskytováním ubytování na farmě.

„Pro turisty, školy, školky a zájezdy rádi zorganizujeme prohlídku farmy s odborným výkladem a ochutnávkou kozího mléka a kozích sýrů. Vzhledem k tomu, že výroba sýrů probíhá pouze půl roku, ale zvířata je nutno krmit po celý rok, je výroba sýrů na hranici rentability. A proto abychom nemuseli drasticky zvyšovat ceny kozích produktů, rozhodli jsme se zapojit do agroturistiky,“ vysvětlil Josef Dvořák.

Proto také mají na farmě dva stylově zařízené pokoje pro ubytování návštěvníků farmy a ti, kteří se nebojí fyzické práce, se mohou zapojení do provozu farmy. „V takovém případě mohou pomoci uklízet stáje, připravovat krmení kozy, ošetřovat kozám paznehty a ti odvážní se i naučí dojit kozy a to buď ručně, nebo dojícím strojem. A v době, kdy se rodí kůzlata mohou asistovat i při porodu,“ vysvětlil hornopodlužský farmář.

Podle jeho slov ale zatím o tuto nabídku mají zájem především studenti z děčínské zahradnické školy Libverda, se kterou mají uzavřenou smlouvu o spolupráci a studenti jezdí na farmu dvakrát ročně v rámci praxe vypomáhat.

„Bohužel turisté zatím takovému stylu dovolené příliš neholdují, zatím tu prací svou dovolenou trávili jen dvě rodiny,“ posteskl si Josef Dvořák. Kozí farmu tak zatím nejvíce navštěvují rodiny s dětmi nebo školní kolektivy.

Moderní expozice

Se zajímavou nabídkou pro turisty v poslední době přišel i Dům Českého Švýcarska, který nabízí zcela novou, moderní expozici určenou pro všechny, kteří chtějí objevit krajinu Českého Švýcarska.

Podle Barbory Laštůvkové si tu ale nejvíce užijí rodiny s dětmi. Součástí výstavy rozmístěné ve dvou patrech jsou totiž interaktivní exponáty, například větrný mlýn, lososí cesta nebo labyrint v krajině, a také panoramatická projekce Krajina zrozená z písku a moře. Výstava vrcholí projekcí dvacetiminutového filmu, v němž diváci zhlédnou působivé záběry Českého Švýcarska doprovázené výkladem herců Františka Němce a Vladimíra Dlouhého.

„Prohlídka expozice a infostřediska v dopolední části a procházka v Kyjovském údolí nebo v blízkém okolí je vyhledávanou kombinací návštěvy tohoto regionu,“ uzavřela Barbora Laštůvková.