Nové omítky, natřená podlaha i dveře. Kaplička na Sněžné u Krásné Lípy je jako nová. Neopravilo ji ale město, kterému patří, ale skupina místních. Ti stavbu proměnili k nepoznání. Dobrovolníci uvnitř použili penetraci, obnovili omítky, které natřeli bílou barvou. Tedy tak, jak to v kapličce má být. Nový nátěr dostala i fasáda.

„Oprava nám udělala radost a doufáme, že potěší i kolemjdoucí,“ napsali v dopise na krásnolipskou radnici s přáním, aby nebyla prozrazena jejich identita.

Na první pohled to tak může vypadat, že kapličku opravil neznámý fantom. „V podobném duchu o tom některá média informovala. Ale samozřejmě to tak není. Nejprve nám zavolali, jestli kapličku mohou opravit, protože je v našem majetku. Takže víme, kdo ji opravil. Ale ctíme přání dárců,“ uvedl na pravou míru starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Pro město je každá taková pomoc více než vítaná, protože má na svém katastru téměř sedm desítek drobných sakrálních památek, jako jsou křížky nebo právě kapličky.

Drtivá většina z nich je dnes v majetku města. Okolo Sněžné má ale přibližně desítka drobných historických staveb své patrony, kteří se o ně pravidelně starají. Své podporovatele měly křížky a kapličky i v dřívějších dobách. Vztahovaly se totiž k nějaké události, křížky nejčastěji k nějaké tragédii. Starost o jejich údržbu pak přecházela v rodině, která je nechala zbudovat, z generace na generaci. Tento řetěz se ale po roce 1945, kdy byla drtivá většina původního německého obyvatelstva z kraje vyhnána, přetrhl.

Podle Koláře je obdivuhodné, že se i dnes najdou lidé ochotní v této péči pokračovat. Většinou ani nechtějí proplatit účty za náklady spojené s opravami. Městu tak odpadnou starosti s údržbou sakrálních památek.

„Máme ještě lesní kapli svaté Anny u Vlčí Hory, kde to byla aktivita Klubu českých turistů. Nad takovou památkou má vždycky patronát někdo místní. Opravují je, poklízí okolo nich. Nejskvělejší ale je, že ti lidé mají vztah k místu, kde žijí,“ dodal starosta.

Práce dobrovolníků si cení nejen město, ale i místní obyvatelé. „Krása. Velmi mne to potěšilo. Děkuji všem, kteří dělají tak krásnou a užitečnou činnost,“ napsala na sociální sítě například uživatelka s přezdívkou Anni Nowak.

Dobrovolníci v Krásné Lípě pracují i na mnohem větších stavbách, než jsou drobné křížky nebo kapličky. Nedávno začali se záchranou hrobky významné rodiny Dittrich. Ta dlouhé desítky let chátrala a dokonce se za minulého režimu uvažovalo o její demolici. Nechybělo mnoho a Krásná Lípa o tuto význačnou pamětihodnost, kterou navrhl na konci 80. let 19. století architekt německého císaře Julius Raschdorff, přišla. Dlouhé přetahování o její vlastnictví se totiž podepsalo na jejím stavu.

Až na jaře 2018 se podařilo spolku Omnium dohodnout se státem, že ji převezme a zachrání. Nyní probíhají záchranné práce, které mají zabránit tomu, aby se unikátní stavba zřítila. S tím pomohlo i město, které věnovalo dřevo nezbytné na stavbu podpěr klenby.