Ivana Preyová ve své funkci zůstává i nadále. Radní ji odmítli odvolat. O podpoře ředitelce mluvil již minulý týden před jednáním rady starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

„Česká školní inspekce podala návrh na odvolání ředitelky školy. Diskriminace prokázána nebyla," uvedl na dotaz Deníku náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrýs.

Psali jsme: Podle školní inspekce nedošlo v Krásné Lípě k diskriminaci…ZDE…

Na postup inspekce a návrh na odvolání ředitelky si město chce stěžovat.

Jednou z věcí, kterou inspektoři škole vytkli, je neúčast ředitelky Ivany Preyové na třídních schůzkách. Podle města, které je zřizovatelem školy, ale rodiče ředitelku navštívit mohli.

„Ředitelka školy se neúčastní jednotlivých třídních schůzek, je však po celou dobu schůzek přítomna ve škole, a to od počátku po konec všech třídních schůzek. Každý zákonný zástupce má možnost ji navštívit a projednat s ní své záležitosti. Toto platí i v době jejích konzultačních hodin, o kterých jsou rodiče informováni na hlavních dveřích budovy základní školy, kontakt na ředitelku školy je v žákovských knížkách i na webových stránkách školy," píšou krásnolipští radní ve svém usnesení.

Na základě podnětů pozvala ředitelka školy rodiče dětí ze třídy, které se měla diskriminace týkat, na setkání. O to ale prakticky nebyl žádný zájem. Na první setkání dorazil pouhý jeden rodič. Na druhé, které bylo oznámeno rodičům v žákovských knížkách a byla na něm představena nová učitelka, pak rovných deset. Ve třídě je přitom 22 dětí.

Stejně tak bylo podle radních v pořádku, že se rodiče dozvěděli až první školní den, ve které třídě jejich děti budou.

V září loňského roku ředitelku a město obvinili někteří rodiče z rasové diskriminace. V jedné třídě byla totiž drtivá většina dětí romského původu. Podle radních ale ředitelka školy postupovala zcela v souladu se školským zákonem. Ten totiž neříká, kdy se přesně rodiče mají dozvědět o rozdělení dětí do jednotlivých tříd.

„Ředitelka školy osobně informovala o postupu při zařazování žáků do prvních tříd v první školní den, kterého se účastnili zákonní zástupci žáků," vysvětluje Jan Kolář.

Jedinou výjimkou byli rodiče ze třídy, která měla vyučovat podle alternativního školního programu. Těch se ale mohli účastnit rodiče všech dětí, které mířily loni do prvních tříd.

„Tyto schůzky byly dobrovolné a informace o nich byly zveřejněny způsobem v místě obvyklém – na vývěsných plochách města Krásná Lípa a na nástěnkách v mateřských školách. Bylo tedy na volbě zákonných zástupců, zda se budou chtít schůzek účastnit," dodávají radní ve svém usnesení z minulého týdne.

Problémem krásnolipské školy se zabývá také ministerstvo školství a ministr pro lidská práva.