V poslední době obyvatelé Krásné Lípy v ulicích svého města zaznamenali činnost asistenta prevence kriminality. Náplní jeho práce je výhradně preventivní působení ve městě. Lidé ho tak mohou potkávat společně s policisty na přechodech pro chodce, kde zajišťuje bezpečné přecházení krásnolipských školáků.

Veřejný pořádek musí být!

V ulicích města je ale také k vidění během celého dne i ve večerních hodinách při obchůzkách, kdy dohlíží nad dodržováním obecně závažných vyhlášek města a nad veřejným pořádkem. Nového asistenta kriminality obyvatelé města poznají podle jeho výstražné vesty, na které je označení „asistent prevence kriminality města Krásná Lípa", popřípadě se bude legitimovat průkazem zaměstnance města Krásná Lípa.

Rom v Krásné Lípě léta bydlí

„Funkci romského asistenta zastává dlouholetý romský obyvatel Krásné Lípy. V posledních patnácti letech byl opakovaně zaměstnáván městem v Technických službách, byl zapojen v různých dotačních programech a v současné době prochází potřebným školením," řekl k práci nového asistenta místostarosta Krásné Lípy Jan Kolář.
Starosta věří, že díky práci nového asistenta by se Krásné Lípě mělo podařit eliminovat rizikové oblasti a nevhodné chování ve městě. To ale ukáže až čas.

Lidé chtějí vlastní strážníky

„Rostoucí drobná, především přestupková kriminalita a vandalismus stojí za opakujícími se občasnými požadavky občanů na znovuzřízení městské policie.  Vzhledem k ekonomické náročnosti takového řešení a také po zkušenostech z minula to však není v tuto chvíli přijatelné řešení. Navíc jsme přesvědčeni, že základní bezpečnost musí občanům především garantovat stát, a to prostřednictvím policie," vysvětlil, proč Krásná Lípa přistoupila k realizaci projektu asistenta prevence kriminality, Jan Kolář.

Asistent? Inspirovali se jinde

Krásná Lípa se snaží v maximální míře podporovat a rozvíjet především aktivity v oblasti prevence kriminality a předcházení dalších negativních jevů a jejich financování kryje z dotačních zdrojů. Jednou z takových možností je i zřizování funkcí tzv. asistentů prevence kriminality, se kterými má již řada měst dobrou zkušenost.

„Asistenti byli zatím však vždy vázáni na výkon činnosti městské policie, což bylo pro nás nedosažitelné. Pilotně se však krásnolipské radnici podařilo získat dotaci na asistenta ve vazbě na policii. Díky maximální vstřícnosti vedoucího obvodního oddělení Kamila Nováčka a jeho kolegů je tak možné v letošním roce vyzkoušet asistenta prevence kriminality i v Krásné Lípě," doplnil Jan Kolář.

Dodal, že ve spolupráci s krásnolipským obvodním oddělením policie a příspěvkovou organizací Kostka Krásná Lípa se město pokusí projekt asistenta prevence kriminality nastavit a společně zrealizovat tak, aby byl pro město přínosem a aby se jeho obyvatelé v něm cítili o něco bezpečněji.

Romské asistenty prevence kriminality využívá dlouhodobě také Děčín. Tady patří tito asistenti, kteří působí například v městské části Boletice, pod městskou policii.

Autor: Šárka Pešková