V současné době vystupuje krásnolipská radnice jako opatrovník více než čtyř desítek lidí. Většinou se jedná o obyvatele ústavu sociální péče, které má radnice zastupovat například při jednání s úřady, u soudu, nebo rozhoduje o tom, zda konkrétní člověk může podstoupit zdravotnický výkon pod narkózou.

Nejedná se přitom o konečné číslo, o dalších opatrovnictvích v současné době rozhoduje soud a je pravděpodobné, že jako opatrovník bude opět ustanoveno město. Většina těchto lidí přitom vůbec v Krásné Lípě nemá trvalé bydliště.

Podle zákona totiž mají být opatrovníkem člověka
s omezením způsobilosti 
k právním úkonům, případně úplným zbavením, buď osoby blízké, tedy nejčastěji nějaký příbuzný, nebo právě obec, ve které žije.

„Po čtyřech letech neúspěšné komunikace s krajem a několika kompetentními ministerstvy jsme se rozhodli vymáhat vynaložené prostředky soudní cestou. Není to příjemné podávat žalobu na stát, ale jiné řešení nyní není," uvedl krásnolipský starosta Jan Kolář.

Město vyčíslilo náklady jen za poslední tři roky na jeden milion korun. Problém se přitom táhne již dlouhé roky. Ministerstva vnitra, spravedlnosti a sociálních věcí si ale mezi sebou věc přehazují.

„Kvůli opatrovnictví jsme museli vyčlenit jednoho člověka, který má opatrovnictví na plný úvazek na starosti," vysvětluje místostarosta Krásné Lípy a zároveň senátor za děčínský volební obvod Zbyněk Linhart. Ten se snažil také 
s jednotlivými úřady jednat, ale vše bylo marné. K úhradě nákladů za služby, které městu stát prostřednictvím soudů nařizuje, se žádné ministerstvo nechce znát.

„Ani jako senátor nemám příliš možností. Mohl jsem se ale seznámit s věcným záměrem nového zákona o opatrovnictví, který kromě jiného určuje částku za opatrovnictví. Ta by měla být 35 tisíc korun za opatrovance a rok. My přitom požadujeme za více než 40 lidí jen 300 tisíc za rok," říká Linhart.

Mnohem hůře jsou na tom například Staré Křečany, v jejichž katastru leží ústav sociální péče v Brtníkách. Oproti Krásné Lípě mají totiž podobně malé obce jen minimum zaměstnanců, na víc totiž nemají peníze.

„Nemohu se věnovat práci na obci, a musím řešit sociální politiku. Nemám v rozpočtu peníze na to, abych zaplatil sociální pracovníky s příslušným vzděláním," řekl před rokem Děčínskému deníku starosta Starých Křečan František Moravec.

Také Staré Křečany se nyní snaží peníze vynaložené na opatrovnictví po státu vymáhat.