Od letoška se na zvýšených nákladech největší měrou podílí rostoucí poplatek za skládkování, který je nastaven tak, aby motivoval obce k co největší separaci odpadu.

Kelímky od jogurtů, PET láhvemi nebo nejrůznějšími fóliemi a dalším separovaným plastovým odpadem se nedávno prohrabovali v Krásné Lípě studenti UJEP, zaměstnanci technických služeb a odborníci na odpady. „Cílem bylo zjistit, jak se složení odpadu liší podle lokalit, co lidé vyhazují nebo jak velká část vyseparovaného odpadu je dále využitelná,“ vysvětlil starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Nešlo o první akci svého druhu, už dříve nechala radnice podobným způsobem prozkoumat složení směsného komunálního odpadu odkládaného do černých popelnic.

Podle slov starosty se značně lišilo složení odpadků z částí města, kde lidé využívají na třídění odpadů velké kontejnery, od míst pokrytých svozem pytlů se separovaným odpadem. „V pytlech byl odpad čistější. Jednak nebyl tolik znečištěný a jednak byl i čistější co se týče složení. V kontejneru přitom stačí jedna taška například s láhvemi od oleje a je znehodnocený obsah celého kontejneru,“ popsal Kolář.

Hlavní motivací Krásné Lípy k podobným průzkumům je snaha přibrzdit raketový růst nákladů spojených s likvidací odpadu, který obcím hrozí v příštích letech, pokud nesplní požadavky na podíl separovaného odpadu. Od letošního roku totiž vzrostl poplatek za uložení tuny odpadu na skládku z 500 na 800 korun, postupně má růst až do roku 2029, kdy se zastaví na 1850 korunách za tunu. To bude znamenat výrazný zásah do rozpočtů obcí, které už dnes likvidaci odpadů výrazně dotují. Vybrané poplatky za svoz odpadu totiž tvoří jen třetinu až polovinu celkové částky vynaložené na likvidaci.

Stát se zároveň ale snaží lidi motivovat ke třídění prostřednictvím slevy na skládkovném. Čím více lidé vyseparují, tím menší budou náklady obce, která pak nebude muset tolik výrazně zvyšovat poplatky za svoz. Zákon totiž umožňuje uplatnit slevu na skládkovném. „Celkové množství odpadů, k nimž obec uplatní slevu, nesmí přesáhnout v roce 2021 množství 200 kilogramů na jednoho obyvatele obce. Jedná se o množství odpadů uložené na skládku odpadů,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

V případě Krásné Lípy to znamená, že může na skládku odvézt na svých 3 450 obyvatel 690 tun směsného odpadu, za který zaplatí 500 korun za tunu. Za každé kilo navíc už bude muset platit základní sazbu, pro letošní rok 800 korun. „Podle odhadů bychom mohli slevu čerpat přibližně tři čtvrtletí, dva až tři měsíce před koncem roku už ale budeme muset platit plnou cenu. Proto čím více vytřídíme, tím více ušetříme,“ dodal Kolář.