Smlouvu ještě musí odsouhlasit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako dřívější majitel a spolek Omnium jako majitel současný. Omnium, které hrobku získalo od státu za příslib její obnovy, se dostalo do finančních problémů a není schopné pokračovat v záchranných pracích na ohrožené památce.

„Věříme, že se nám podaří současnou nedobrou situaci vyřešit a mauzoleum nejvýznamnější průmyslnické rodiny v historii města za pomoci dotací zachránit,“ uvedl starosta Krásné Lípy Jan Kolář.