"Dole budou šatny a vstupní hala, nad nimi pak učebna přes dvě patra. Ta bude moci posloužit i jako aula nebo setkávací prostor,“ popsal hlavní část rekonstrukce starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Kvůli vestavbě bude nutné vybourat současný vchod, aby bylo možné pro přístavbu postavit základy s dostatečnou nosností.

Lípa se do oprav pustí za přispění dotace, která uhradí více než 30 milionů korun, celkové náklady by se měly pohybovat okolo 35 milionů. Jednou z podmínek dotace pak je vybudování výtahu pro děti se zhoršenou pohyblivostí. Ten doposud školní budově chybí. Zároveň opraví sociálky, kde dnes chybí například teplá voda.