Na předsedu vlády se nyní proto obrátil senátor Zbyněk Linhart, který požaduje systémové změny, které by měly nastartovat hospodářský růst regionu.

„Ústecký kraj patří dlouhodobě mezi strukturálně postižené regiony. Zatímco ještě v 1. polovině 90. let patřil mezi regiony s nejvyšším HDP na obyvatele, mezi roky 1995 a 2001 zaznamenal nejprudší propad ze všech regionů ČR. Tento trend se nepodařilo změnit ani vstupem do Evropské unie a pokračuje dodnes," napsal v dopise premiéru Bohuslavu Sobotkovi senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart.

A čísla statistiků mu dávají za pravdu. Ještě v roce 1995 dosahoval hrubý domácí produkt v Ústeckém kraji v poměru k tomu celostátnímu více než 95 procent. Loni to již bylo pouze lehce přes 76 procent.

Postavení regionu v mezikrajovém srovnání při přepočtu HDP na jednoho obyvatele se navíc od roku 1995 výrazně zhoršilo, uvedli statistici. V roce 1995 zaujímal kraj třetí nejvyšší příčku a v roce 2014 se posunul na třinácté místo. Horší byl pouze Karlovarský kraj.

Zatímco HDP na obyvatele byl v Ústeckém kraji oproti ČR v roce 1995 nižší pouze o 4,2 procenta, předloni to bylo téměř o čtvrtinu méně.

Podle Linharta už moc prostoru pro další pokles HDP v kraji není, protože určitou sumu peněz zde vždy lidé utratí, i když budou bez práce.

„Je nepochybné, že někde je systémová chyba. V České republice se vedou nekonečné diskuze jen o tom, jak Česká republika z evropských fondů tzv. čerpá, kolik za dané programové období vyčerpá, či nevyčerpá. Úspěšně čerpat ale neznamená jen utratit peníze! Úspěšně čerpat dotace z EU znamená naplňovat cíle kohezní politiky. A tady Česká republika selhává, navzdory „vyčerpaným" miliardám účel strukturální pomoci naplňován není," je přesvědčen o neefektivním čerpání peněz z evropských fondů Zbyněk Linhart s tím, že situace v regionu je po nalití miliard ještě horší, než byla v minulosti.

Ústecký kraj patří mezi regiony, odkud dlouhodobě lidé odcházejí a mzdy jsou ve srovnání s republikou podprůměrné. V regionu naopak přibývá sociálně vyloučených lokalit a míra nezaměstnanosti je stále nejvyšší v republice.

Právě Šluknovsko, ze kterého senátor pochází, se muselo v posledních 25 letech vyrovnat se zavřením, případně velmi výrazným utlumením mnoha továren zaměstnávajících tisíce lidí. Tyto tovární areály v současné době velmi často chátrají, případně byly již i zbourány, jako například Bytex v Rumburku. Celý okres je tak v poměru HDP podle Linharta na tom ještě hůře. Statistici ale data za jednotlivé okresy nevedou.

Linhart upozorňuje také na to, že v dalším z krajů označovaných za strukturálně postižené, v Moravskoslezském, se poměr tamního HDP vůči celostátnímu mírně zvýšil.

„Zasaďte se, prosím, z pozice své funkce o důsledné a urychlené zjištění příčiny tohoto propadu. Přehodnoťte, prosím, zásadně a radikálně všechna stávající opatření pro regionální rozvoj Ústeckého kraje tak, aby se klesající křivka vývoje HPD na obyvatele v Ústeckém kraji vůči HDP v České republice co nejdříve zastavila a začala konečně směřovat vzhůru," píše na závěr svého dopisu Sobotkovi Zbyněk Linhart a navrhuje změnu systému dotací a státní podpory.