Krajští radní schválili na svém posledním zasedání účast hejtmanství na programu Evropské komise Horizont 2020, jehož část je zaměřená na rozvoj takzvané bioekonomiky v jednotlivých regionech EU.

„Je to oblast hospodářství založená na využití biologických zdrojů, které pocházejí ze zemědělské a potravinářské produkce, a na využití biotechnologických postupů, které vytvářejí ekologičtější alternativy chemické produkce,“ vysvětlila vedoucí Národního informačního centra pro evropský výzkum Naďa Koníčková.

Největší výzvou, kterou projekt řeší, jsou těžko odbouratelné materiály, především plasty, a jejich nahrazení. A pak také závislost Evropy na dodávkách ropy z jiných trhů, kterou by mohla v blízké budoucnosti nahradit alternativní biopaliva.

„Chceme otevřít tuto problematiku pro organizace zabývající se výzkumem, jako je univerzita, inovační centrum nebo výzkumné centrum společnosti Unipetrol,“ uvedla mluvčí kraje Markéta Flochová.