Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika potvrdil, že kvůli chybějícím financím bude kraj nucen po rozhodnutí zastupitelů smlouvy s jednotlivými poskytovateli ponížit. „Kraj obdržel 180 žádostí na 528 sociálních služeb, z nichž podpoříme všechny kromě čtyř, ale ponížíme žádané částky. I proto potřebujeme zakonzervovat základní síť sociálních služeb, protože peněz na tyto účely určitě v dalších letech přibývat nebude,“ uvedl Klika.

NENÍ TO PŘEKVAPENÍ

Pro provozovatele sociálních služeb nejde o překvapení. „Jde o situaci, která se opakuje každý rok. Požadavky organizací jsou prostě vyšší než možnosti státního rozpočtu. Organizace proto někdy musí zvážit případná úsporná opatření, i když v otázce mzdových nákladů nám kraj vychází vstříc,“ připomněl Pavol Dobiš, šéf Domovů pro osoby se zdravotním postižením v Ústí nad Labem.
Nabídky sociálních služeb by se ale případný nedostatek peněz podle jeho slov neměl dotýkat. „Nedostatek prostředků souvisí i se snahou státu postupně narovnávat mzdové náklady s ostatními zeměmi EU a přidat lidem pracujícím v sociálních službách,“ doplnil Pavol Dobiš.

CHYBÍ DVĚ PROCENTA

Výpadek je způsoben podle Martina Kliky i tím, že vláda schválila sedmiprocentní navýšení, ale poskytovatelé mají v žádostech pouze pětiprocentní navýšení. „Tím pádem dvě procenta na mzdy sociálních pracovníků chybí. Jde rovněž o vyšší provozní náklady. Společně s Asociací krajů ale chceme jednat o dofinancování sociálních služeb s ministerstvy financí a sociálních věcí,“ dodal radní Klika.

Tomáš Prchal