Tu by měl krajský úřad vyhlásit v prvním červencovém týdnu. Kotlíkové dotace administruje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje. Žádosti o dotaci budou přijímány od 16. září. Nebude již podporován nákup automatických kotlů na tuhá paliva kombinovaný uhlí/biomasa, který byl podporován v předešlých výzvách, a budou podávány pouze elektronicky.