I hejtmanství ale počítá s tím, že během letošní letní sezony nevyjedou. První vlak by tak mohl vyjet na oslavy 150. výročí existence trati na podzim. Vše ale bude záležet na ministerstvu dopravy, které nyní bude znovu rozhodovat o uvolnění potřebné částky na rekonstrukci trati.

Podle náměstka hejtmana Jiřího Řeháka (Spojenci) má Kozí dráha ambici stát se dopravní tepnou Podkrušnohoří. Při vhodně sestaveném jízdním řádu by totiž v budoucnu mohla propojit přímými vlaky Národní park České Švýcarsko s hornickými památkami v okolí Krupky, které jsou v UNESCO. „Přes mnohaměsíční složitá vyjednávání se Správou železnic, dopravci, s vedením obcí a zástupci spolků jsme se dostali k tomu, že kraj potvrdil své předchozí rozhodnutí a objedná turistickou přepravu osob mezi Děčínem a Telnicí,“ řekl Řehák.

Po odeslání objednávky se znovu rozběhne schvalovací kolečko s žádostí o uvolnění peněz na obnovu trati. Její financování už jednou ministerstvo dopravy zamítlo. Není proto jasné, kdy vlaky na trať opravdu vyjedou. Podle Řeháka by neměl být problém spustit trať na její 150. výročí v říjnu.

„Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje bere Správa železnic na vědomí a požádá Centrální komisi Ministerstva dopravy o schválení opravných prací za přibližně 50 milionů korun v úseku Děčín – Telnice, aby vlaky mohly v požadovaném termínu na trať vyjet,“ uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Takto vysoká částka se nelíbí některým železničním odborníkům. Kraj proto požádal o přepočítání nákladů nezbytných pro obnovení provozu mezi Děčínem a Telnicí.

Ne všechny obce ležící podél trati 132 ale o návrat vlaků stojí. Někteří by zde místo motoráků raději viděli kola. Nejhlasitějším zastáncem konverze Kozí dráhy na cyklostezku je Děčín, jehož zastupitelstvo dokonce přijalo usnesení podporující její vznik. K možné proměně trati se přihlásila i samotná Správa železnic (SŽ), která oslovila Státní fond dopravní infrastruktury, zda by bylo možné vybudování stezky pro cyklisty financovat.

„Výstavbu můžeme připravit a zajistit, pokud součástí legislativy bude institut konzervace dráhy nebo dojde ke zrušení dráhy podle stávající legislativy,“ sdělila SŽ. Podle současných pravidel pro dotace na budování cyklostezek ale SŽ od Státního fondu dopravní infrastruktury peníze na stavbu stezky v tělese dráhy získat nemůže. To by bylo možné pouze tehdy, pokud by Parlamentem prošla novela drážního zákona umožňující konzervaci tratí, která je prozatím ve Sněmovně. Případně pokud by SFDI změnil svá pravidla.