Železniční trať mezi Děčínem, Krupkou a Jeníkovem by měla sloužit především turistům. Alespoň takový je záměr Ústeckého kraje. Místo houkajícími vlaky ale turisté po polovině trati musí po svých. Koleje se na řadě míst po ukončení provozu před více než 15 lety samovolně proměnily v pěšiny, mnohde se ani není třeba drkotat po pražcích. Ty jsou totiž za půl druhé dekády natolik zapadané postupně hnijícím listím, že z kolejiště je příjemná vycházková cesta.

Vlaky se na tuto regionální trať jen tak nevrátí. „Záměr zatím nebylo možné předložit Centrální komisi Ministerstva dopravy, jelikož některé práce potřebné k obnovení provozu aktuálně identifikujeme jako činnosti investičního charakteru a bude nutné nejprve stanovit další postup,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Na Kozí dráhu mezi Děčínem a Telnicí letos v březnu vyjely první vlaky.
Ústecký kraj objednal vlaky na Kozí dráze z Děčína až do Jeníkova

Odhadované náklady na opravu přibližně dvacetikilometrového úseku jsou 343 milionů. S ohledem na rostoucí ceny stavebních materiálů a postupující degradaci se ale mohou ještě zvýšit. „Z hlediska priorit opravných prací není v současné době možné uspokojit požadavek kraje na komplexní opravu a obnovení provozu. Zařazování akcí do investičního plánu má svá pravidla, těmi se Správa železnic následně bude pochopitelně řídit,“ doplnil Gavenda.

Turistický potenciál

Takový přístup se ale nelíbí samosprávám, které usilují o zprovoznění celé trati. Vidí v ní především turistický potenciál. „Chceme jen to, aby se Správa železnic starala o trať tak, jak se starat měla. Nechceme žádné peníze navíc, finance na její údržbu od státu dostala,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Řehák.

Podle jeho názoru se při hodnocení ekonomické výhodnosti rekonstrukce nebral v potaz také možný přeshraniční přesah, případně napojení na Mostecko. „Naším cílem je revitalizovat Krušnohoří, aby se mladí vraceli zpátky, aby nám neodcházeli lidi,“ dodal náměstek hejtmana. Kraj bude proto dál jednat se Správou železnic, případně využívat lobbistický tlak. Plánuje se sejít i s ministrem dopravy Martinem Kupkou.

Slavnostní zahájení provozu Kozí dráhy na trase Děčín - Telnice
Kozí dráha se s velkou slávou rozjela. Davy ji vítaly od Děčína až po Telnici

Na Správu železnic se obrátilo také vedení města Krupka, které ve svém dopise argumentovalo možností využití železnice při cestách do hornického regionu Krušnohoří, jenž je zařazen na seznam UNESCO, nebo k lanovce na Komáří vížku. Její dolní hranice je totiž jen asi čtvrt kilometru od zastávky v Bohosudově. V dopise krupská radnice požadovala zprovoznění trati alespoň do tohoto hornického města. „Za dva týdny máme schůzku se Správou železnic, kde bychom měli získat další informace. Problém je v tom, že celé dlouhé roky dráhu neudržovala, ačkoliv ji udržovat měla. V současné době můžeme opravu jen urgovat,“ řekl starosta Krupky Jan Kuzma.

Chtějí novou zastávku

Zájem o zprovoznění podkrušnohorské trati má také Proboštov, který dokonce uspořádal besedu o Kozí dráze. „Podporujeme zprovoznění trati v celé její délce. Na našem území žádná zastávka není. A to přesto, že na našem katastrálním území vede dráha v poměrně dlouhém úseku. To bychom rádi změnili a chtěli bychom novou zastávku v místní části Přítkov,“ vysvětlil místostarosta Proboštova Roman Nešetřil. Právě Proboštov patří mezi signatáře memoranda o zprovoznění trati podepsaného před více než deseti lety.

Na Kozí dráze skončil pravidelný každodenní provoz v prosinci 2007. V následujících letech se na ni čas od času vracely turistické výletní vlaky z Děčína do Telnice. I ty ale přestaly jezdit po sesunu části svahu nad tratí v Děčíně. Znovu začaly turisty vozit až na jaře v roce 2022. Rekonstrukce Kozí dráhy má řadu odpůrců, především kvůli tomu, že ji není možné využít k běžné dopravní obslužnosti, a kvůli velmi vysokým nákladům. Například děčínská radnice preferovala přeměnu drážního tělesa v cyklostezku.