Moderní učební pomůcka přispívá hlavně k jejich rozvoji ve psaní a kreslení. Také ovšem nabývají zkušenosti s novými informačními technologiemi. Výhodou interaktivní tabule je hlavně to, že dokáže při výuce nahradit chybějící pomůcky.

„Děti si mohou na tabuli kreslit, a to ať speciální tužkou, nebo přímo prsty, nebo mohou přetahovat obrázky. Teď se třeba učíme 
o ovoci, tak mohou přetahovat například jablíčka z jednoho koše do druhého," říká ředitelka těchlovické školky Irena Kolaříková.

Interaktivní tabule má ale mnohem širší využití. Je na ní možné například hrát logické hry nebo pouštět prezentace.
Příspěvek 20 tisíc korun na pořízení interaktivní tabule poskytla Nadace ČEZ Mateřské škole Těchlovice v rámci grantového řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, sportu, sociálních služeb, kultury nebo právě vzdělávání.

„Podpora škol a vzdělávacích projektů je jednou z našich priorit. Oceňujeme moderní 
a praktické způsoby výuky, které už od nejútlejšího věku přispívají ke správnému rozvoji dětí," řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.