Nejhorší kvalita vody ve sledovaných přírodních koupalištích Ústeckého kraje je ve Varvažově a Chabařovicích na Ústecku, kde obsah sinic překračuje povolené limity. Koupání tam může představovat zdravotní riziko zejména pro citlivé lidi, například alergiky nebo děti. Vyplývá to z výsledků rozborů vody pravidelně zveřejňovaných Krajskou hygienickou stanicí (KHS) v Ústí nad Labem.

V jezeře Chmelař v Úštěku, v Nechranické přehradě při kempu U Hráze a v Křižanově na Teplicku má voda zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti, ale koupání v ní nepředstavuje zdravotní riziko. U Hráze u Nechranické přehrady však výskyt sinic dosahuje počátečních hodnot pro limit prvního stupně znečištění. Naopak v Jetřichovicích na Děčínsku se kvalita vody oproti měření z počátku července zlepšila a je bez závad. Stejně tak na dalších deseti místech, kde hygienici pravidelně odebírají vzorky.

Kontroly vody v přírodních koupalištích, které se v Ústeckém kraji provádějí pravidelně od roku 2004, se v letním období opakují každé dva týdny. Jen v Kamencovém jezeře u Chomutova je voda dlouhodobě natolik čistá, že se tam vzorky odebírají pouze jednou za měsíc.

V bazénech mají sledování kvality vody na starost jejich provozovatelé, kteří za ni nesou odpovědnost.
Z Labe ani Ohře hygienici vzorky neodebírají, protože kvalita říční vody se neustále mění.