Kontroloři z úřadu práce se zaměřili na patnáct oblastí souvisejících s poskytováním odlehčovací služby.

„Inspektoři ověřovali nejen dokumentaci a nastavení vnitřních pravidel, ale také provedli kontrolní rozhovory se všemi pracovníky a vybranými klienty," vysvětluje Vlaďka Vítková z komunitního centra Kostka v Krásné Lípě.

Nejvyšší počet bodů, které mohla Kostka při kontrole získat, bylo 57. K tomu jí chyběl jeden jediný bod. Kontroloři ocenili nejen kvalitu služby jako takové, ale také to, že jsou zohledňována přání a potřeby jednotlivých klientů.

„Z vysokého hodnocení kvality poskytované službya ocenění práce našich zaměstnanců mám velkou radost a je to pro nás i jistým závazkem 
k našim klientům do budoucna," řekla ředitelka komunitního centra Hana Volfová.

Kostka má ve své nabídce odlehčovací službu již více než šest let a poskytuje ji prakticky v celém Šluknovském výběžku.

„Zastoupením pečujících osob a poskytováním kvalitní péče o osoby se sníženou soběstačností maximálně podporujeme domácí péči 
v regionu," dodává Volfová.

Kostka také poskytuje sociální služby prevence. Jedná se o terénní programy, sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a odborné sociální poradenství.

Odlehčovací služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby, poskytované uživateli (zastoupení pečující osoby v době, kdy nemůže z jakéhokoliv důvodu svou péči vykonávat). Posláním odlehčovací služby je zajistit osobě se sníženou soběstačností podporu v činnostech souvisejících s péčí o vlastní osobu v jejím domácím prostředí a zastoupit pečující osobu po dobu, kterou potřebuje k odpočinku a tím jí odlehčit. Cílem služby je udržet člověka, který má sníženou soběstačnost z důvodu věku, akutního či chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, v jeho přirozeném prostředí domova, i v době kdy pečující (příbuzní, přátelé) nemohou z jakéhokoliv důvodu svou péči vykonávat. Odlehčit osobě, která pečuje
o osobu závislou na péči této osoby.
Zdroj: kostka.krasnalipa.cz