Kostel v Rozbělesích večer a ráno svítí, neslo se tento týden Děčínem. Lidé se dohadují, zda se konečně začne opravovat. Nikoliv. Na jeho neutěšený a stále zchátralejší stav ale chce poukázat ředitel děčínského divadla Petr Michálek se svým personálem. „V neděli 25. října mohou návštěvníci děčínského divadla shlédnout barokní tanec, který se prolíná s obrazovými vstupy pořízené právě přímo v kostele. Poté následuje veřejná diskuse o dalším osudu této zchátralé památky, na jejíž obnovu nejsou peníze,“ uvedl zástupce ředitele divadla Vladimír Jindra.

Jediné, čeho se kostel v minulosti dočkal, byla kompletní oprava krovu, střešní krytiny, oken a žaluzií ve věžích. Církev nechala opravit i korunní římsu, která byla v havarijním stavu . Na tyto opravy poskytlo peníze ministerstvo kultury na konci devadesátých let.

„Celkem jsme dostali zhruba čtyři miliony korun. Církev uhradila asi čtyři sta tisíc korun a padesát tisíc korun jsme získali jako sponzorský dar. Na stavebně-historický průzkum stavby kostela, jenž předcházel projektové přípravě, věnovalo přibližně čtyřicet tisíc korun město Děčín,“ vysvětlila Jana Michálková, mluvčí Biskupství litoměřického.

Rozhodnou dotace

Rekonstrukce kostela závisí hlavně na získaných dotacích. „Ať už od státu, kraje, města Děčín, případně dalších organizací, které mohou peníze na opravu kostela poskytnout. Místní farnost nemá téměř žádné finanční prostředky na to, aby mohla v obnově kostela pokračovat,“ uvedla mluvčí litoměřického biskupství.

Jen na zajištění střech a fasád všech kostelů na území litoměřické diecéze je potřeba dvě a půl miliardy korun ročně. „Litoměřické biskupství však na základě zákona dostává od ministerstva kultury pouhý jeden a půl milionu korun,“ posteskla si Michálková. Doplnila, že na území litoměřické diecéze se nachází asi jeden tisíc kostelů, kapliček a far.

Ani město Děčín v současné době neuvažuje o vyčlenění peněz z rozpočtu na rekonstrukci památky. „ Za současné ekonomické situace město neuvažuje o investici do kostela sv. Václava v Rozbělesích. Není v majetku města, ale římskokatolické církve. Ta se na město s žádostí o pomoc zatím neobrátila,“ řekla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Zděšené obličeje lordů

Zajímavou vzpomínkou k osudu památky přispěl i ředitel Oblastního muzea Děčín Milan Rosenkranc. „ Počátkem devadesátých let navštívila město Děčín delegace britské Dolní sněmovny v rámci mezinárodní spolupráce. Mezi jiným navštívila i kostel v Rozbělesích, kam je zavedl tehdejší starosta města Kropáček. Dodnes si přímý účastník tehdejší exkurze pamatuje zděšené obličeje lordů, když uprostřed zdevastovaného kostela plného trosek a nepořádku, uviděli u otevřeného ohně sedět skupinu řemeslníků popíjejících pivo,“ dodal ředitel muzea.

Unikátní barokní kostel sv. Václava v Děčíně – Rozbělesích chátrá už několik desetiletí. Památku namísto uhlazených omítek už léta zdobí oprýskané zdi. Typické barokní ozdoby už dávno vzaly za své. Vnitřek kostela je plný trosek a nepořádku. Některé části dokonce hrozí zřícením. „Současný stav kostela je typickým obrazem církevního majetku, který byl po únorovém převratu v roce 1948 převzat do patronátu státu,“ vysvětlila mluvčí Biskupství litoměřického Jana Michálková.