Nemilého překvapení se dočkala Římskokatolická farnost Staré Křečany, která od roku 2008 usiluje o obnovu kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech. Od srpna letošního roku dělníci opravují střechu hlavní lodi. V posledních dnech zjistil vlastník starokřečanské dominanty, že neznámý zloděj ukradl pracovní nářadí a vytrhl i původní měděné oplechování. Celkem způsobil škodu ve výši téměř šestnácti tisíc korun. To však není jediná ztráta, která se kostela dotkla. I přes již přislíbené peníze, došlo letos kvůli úsporám ve státním rozpočtu k jejich snížení. „Římskokatolické farnosti Staré Křečany se přesto podařilo zajistit požadovaných 850 tisíc korun, aby střecha mohla být opravena kompletně. O to více nás mrzí barbarský čin zloděje, který poškodil hlavní věž. Příspěvek na obnovu poskytlo Ministerstvo kultury ČR, Kirche in Not, Biskupství litoměřické, Obec Staré Křečany, Římskokatolická farnost Staré Křečany a soukromí dárci,“ vysvětlil páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity.