Děčínský primátor Vladislav Raška při zadávání zakázky na demolici Atlantiku zákon ani směrnici města neporušil. Tak zní verdikt kontrolního výboru, který jeho předseda Jaroslav Horák přednesl ve čtvrtek děčínským zastupitelům. Z porušení zákona Rašku obvinili zastupitelé z Volby pro město (VPM), konkrétně v tisku Vlastimil Pažourek.

„Jsme svědky toho, jak předvolební kampaň může zasáhnout do chodu měst. Je to gaunerské jednání a byl bych rád, kdybychom si ho pro příště odpustili,“ komentoval postup Volby pro město Jiří Stejskal z ODS. Náměstek primátora jednání dokonce označil za kriminalizaci vedení města. Podobně reagovali další zastupitelé napříč politickým spektrem. „Pokud pan Pažourek má nějaké důkazy, ať je předloží, zatím tak neučinil, já mám důvěru v kontrolní výbor,“ řekl zastupitel Ivan Stríbrský z ČSSD.

Vlastimil Pažourek z VPM si ale stojí za svým a trvá na tom, že zákon Raška porušil. Chce, aby záležitost vyšetřil někdo úplně nezávislý. „Výsledky pak zveřejním,“ upozornil Pažourek.

ČTĚTE TAKÉ: Čekala nás ostrá diskuse

Pažourek už minulý týden uvedl, že směrnice dávala primátorovi možnost rozhodovat pouze oslovením jím vybraných tří firem bez dalšího zveřejnění. Posouzení a forma výběru byly plně v jeho kompetenci. Rada ani zastupitelstvo nekontrolovaly, jak Raška postupuje. Na demolici Atlantiku vybral firmu Zempra. Nabídla nejnižší cenu. „Jenže v ceně nebyla započítaná částka potřebná za skládkování suti. Primátor Raška v poslední den, kdy měly být ukončeny práce, se Zemprou uzavřel dodatek smlouvy, který hodnotu práce zvýšil o více než šest set tisíc korun. Vícepráce byly z velké části navýšeny právě o poplatky za uložení suti a odpadů ze stavby, současně firmě prodloužil termín prací. Zempra se tak vyhnula sankcím za nedodržení termínu. Celkem Zempra dostala od města 6 638 956 Kč,“ uvedl Pažourek. Dokonce tvrdil, že Raška Zempru vybral i přesto, že úředníci města v lednu 2009 předběžně zjišťovali cenu prací, což je podle zákona i třeba. Odborná firma jim udělala odhad rozpočtu ve výši 6 486 239, 53 Kč, bez daně, který znamenal, že bylo třeba podle zákona vyhlásit veřejné výběrové řízení, kontrolované radou města. To ale úředníci na jednání zastupitelstva popřeli.

Po emotivní diskusi se zastupitelé shodli na tom, že vezmou zprávu kontrolního výboru na vědomí.

Prohlášení Volby pro město Děčín o spolupráci s ODS
Volba pro město Děčín uzavřela s klubem zastupitelů za ODS smlouvu o spolupráci s cílem prospět tomuto městu. Respektovali jsme výsledek komunálních voleb z roku 2006, proto byla tato spolupráce zaměřena na konkrétní úkoly a problémy města. Dohoda nebyla o politické loajalitě ani o dělení odpovědnosti ve zprávě města. Některé body ze stanovaný cílů byly naplněny, jiné, např. sociální služby, se společně řešit nepovedlo. Jsme rádi, že se nám spolu s kolegy z ODS dařilo opravovat Děčínský zámek a revitalizovat zámecký park.
Problémy v poněkud asymetrické spolupráci mezi VPM (tři zastupitelé z pětadvaceti, jeden radní ze sedmi) a ODS v (čtrnáct zastupitelů z pětadvaceti, šest radních ze sedmi) se začaly ve výraznější míře projevovat v průběhu roku 2009, kdy došlo v místním klubu zastupitelů za ODS k rozporům. Od té doby je také spolupráce s klubem zastupitelů za ODS komplikovaná, což jsme v minulosti několikráte veřejně deklarovali.

Volba pro město Děčín se vůči ODS vymezovala v konkrétních kauzách, které nebyly v rozporu s domluvenou spoluprací. Máme jiný názor na způsob zadávání a řešení veřejných zakázek, jelikož nedostatky v tomto směru významně prodražují správu města. Nejvíce je to rozpoznatelné u většinově prosazeného způsobu losování dodavatelů pro projekt IPRM, který město poškodil. Poznalo se to v přehnaně vysokých nabídkách stavebních firem, které znamenají velké komplikace a snižují efekty z čerpání evropských dotací. Financování projektu a transparentnost projektu IPRM se staly vážnou hrozbou pro budoucnost Děčína. Nesouhlasíme také s podobou navržených protipovodňových opatření. V poslední době nám také vadí trend kolegů z ODS využívat zastupitelstva a městský zpravodaj k mediálním útokům na oponenty. Díky tomu je v mnohém narušeno prostředí kooperace ve správě města.

Chápeme, že naše jiné názory mohou části kolegů z ODS vadit, a díky tomu rozumíme jejich potřebě vypovědět smlouvu o spolupráci.
Zastupitelé za Volbu pro město Děčín
Ing. Vlastimil Pažourek
Ing. Valdemar Grešík
Šárka Dostálová