Ten uspořádal ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd České republiky a Hvězdárnou Valašské Meziříčí v barokní konírně výstavu, která cílí na malé i velké zájemce o poznávání vesmíru. Kromě samotných modelů je v konírně také několik panelů přibližujících především historii vesmíru a jeho objevování člověkem.