Zásadní oprava
Pohled na Děčín od řeky Labe se od příštího roku každopádně výrazně změní. Železniční most přes Labe totiž prakticky zmizí – nahradí ho úplně nová konstrukce. Nyní používaný most je totiž na konci své životnosti. Nová mostní konstrukce nahradí železný most, který v roce 1976 stavaři zamýšleli použít jen jako provizorium. To nakonec bude sloužit téměř čtyřicet let. Náklady činí bez DPH asi 80 milionů korun a část 
z nich mají pokrýt i evropské fondy.

Důležitá spojka
Děčínský železniční most spojuje dvě děčínská nádraží, hlavní a východní.  Na 358 metrech překlenuje Labe i ústí řeky Ploučnice. Nad okolními záplavovými loukami jsou původní kamenné oblouky, nad vodou jsou ocelové konstrukce. Ta nejdelší přes Labe měří na délku 152 metrů a měnila se v historii už dvakrát. Poprvé v roce 1895, podruhé v roce 1976.

Druhá výměna měla být jen provizorní, ocelová konstrukce je ale na svém místě už 36 let.

„Jedná se o vojenskou konstrukci konstruovanou pro dočasnou obnovu. Stávající mostní provizorium je na konci své životnosti a jeho výměna je tedy nutná," řekl  Pavel Tesař, mluvčí Správy železniční dopravní cesty. Příš-tí rok v létě by měla zmizet. Zakázku za necelých 80 milionů korun bez DPH získala firma Metrostav. Starý most zmizí zřejmě v srpnu a nový bude otevřen v říjnu.

Výluka? 50 dní!
„Výluka trati je uvažována od 19. srpna do 7. října, tedy 
50 dní nepřetržitě," uvedl Tesař.

Osobní vlaky a rychlíky zřejmě nahradí autobusy, pro nákladní dopravu zůstane k využití další most z východní-ho nádraží do Prostředního Žlebu, i když si to zřejmě vyžá-dá provozní komplikace. Po-dle Tesaře jsou stavební práce plánované od začátku jara do konce listopadu, některé přípravné práce na pilířích možná začnou ještě letos.

Lidé z toho moc nadšení nejsou.

„To zase budou zmatky! Ale když je to potřeba, asi se to udělat musí," říká Pavel Mareš z Děčína.

Nový most by měl být podobný tomu, který už v roce 2005 postavili nad ústím Ploučnice. Bude na pohled robustnější, ale opět s takzvanou dolní mostovkou. To v praxi znamená, že vlaky budou v konstrukci mostu schované.

„Varianta s horní mostovkou vůbec nepřicházela v úvahu. Hlavním důvodem je výška hladiny stoleté vody, která je asi 1,1 metru pod konstrukcí mostu," dodal Tesař.

Most z minulosti
Železniční most pochází z roku 1868, kdy byly na obou březích řeky ještě samostatná města Děčín a Podmokly. Postavila jej Česká severní dráha, která i díky tomuto mostu propojila Podmokly a Děčín s nejsevernější částí tehdejšího Rakousko-Uherska Šluknovským výběžkem. Hlavním impulzem pro její stavbu byla potřeba dopravy především uhlí do průmyslového Varnsdorfu.

Poprvé se o železniční trati na Šluknovsko začalo uvažovat na počátku 60. let 19. století. Ale poměrně dlouho trvalo, než se podařilo sehnat dostatek peněz na její výstavbu. K tomu došlo až na konci 60. let.

Při stavbě České severní dráhy ale nebyla ani nouze o nečekané nálezy. Podle knihy Děčín – železniční křižovatka českého severu od děčínského historika Jana Němce byly při stavbě náspu v okolí Mariánské louky nalezeny kosterní pozůstatky. Ty pocházely ze zaniklého města a staly se první novodobou konfrontací s původním městem. Jan Němec ve své knize také zmiňuje nález stříbrných a zlatých mincí v Malé Veleni z dob napoleonských válek.