Právně je vše v pořádku. Podobná rozhodnutí ale poškozují pověst architektů. Tak ohodnotila Česká komora architektů způsob výběru budoucí podoby náměstí ve Varnsdorfu.

Tamní radnice se rozhodla pustit do příprav opravy největšího náměstí ve městě. A zpracováním variantních návrhů pověřila městského architekta Borise Šonského. Ten zároveň měl následně případné připomínky vyřizovat.

To se nelíbilo místnímu aktivistovi Pavlu Vodičkovi, který se kvůli možnému střetu zájmů obrátil na Českou komoru architektů. „Autor předložené studie je deklarován jako instance, která posoudí relevanci připomínek k jím vypracované studii,“ uvedl Vodička v dopise. To podle jeho názoru nerespektuje princip nezávislé oponentury. Šonský totiž bude hodnotit připomínky ke svému vlastnímu výtvoru. Proto Vodička navrhl vyhlásit architektonickou soutěž na budoucí podobu náměstí.

Dozorčí rada České komory architektů mu dala částečně zapravdu. Přestože podle ní není možné s architektem Šonským zahájit disciplinární řízení, jak Vodička požadoval, je rozhodnutí Varnsdorfu více než problematické. „Dozorčí rada se přiklání k názoru, že pokud existuje architekt města, neměl by na jeho území vystupovat v dvojroli konzultanta a projektanta,“ uvedla Česká komora architektů ve svém rozhodnutí.

Současný postup totiž může poškodit dobré jméno architektů v očích lidí. Podle komory je pak obtížné vysvětlit veřejnosti, že nedošlo k žádnému využití informací architektem. A to i přesto, že v tomto případě Šonský ve střetu zájmů nebyl.

O zadání zakázky na zpracování studií totiž nerozhodoval sám městský architekt Boris Šonský, ale rada města ve spolupráci se svou odbornou komisí. Ani v radě, ani v komisi ale nezasedá žádný odborník na architekturu nebo urbanismus.

Město dlouhodobě odmítá vyhlášení architektonické soutěže, ve které by o vítězi rozhodovali odborníci. Podle starosty Varnsdorfu Stanislava Horáčka jsou soutěže časově i finančně náročné.

„Ani při zadání veřejné soutěže není garance, že z ní vzejde nejlepší možný návrh,“ uvedl v dopise Vodičkovi starosta Horáček.

Způsob zpracování návrhu se nezdá ani děčínskému městskému architektovi Ondřeji Benešovi.

„Souhlasím s dozorčí radou. Podle mne Česká komora architektů udělala mimořádně dobrou práci a nahradila to, co mělo proběhnout na samém začátku projektových příprav,“ řekl Beneš v reakci na stanovisko zmíněné profesní organizace.

Podle něj si město mělo nechat udělat odpovídající analýzu a výběr týmu podle toho, zda by se budoucí podoba řešila výběrovým řízením nebo architektonickou soutěží. „Jedná se o realizaci společenského prostoru nejvyšší priority, tomu ten přístup ale neodpovídá,“ dodal Beneš.