Až na tři roky může putovat za mříže ten, kdo zmaří konání voleb. Neplatí to ale pro každého. Nastávající krajské a senátní volby může zmařit koronavirus. Někteří okrskoví komisaři totiž radnicím hlásí, že z obav o své zdraví nebudou první říjnový víkend na volby dohlížet. Katastrofická situace, kdy by se hroutily celé komise, ale zatím nenastala.

Ve volebních komisích by už příští týden mělo na Děčínsku zasednout okolo tisíce lidí, kteří se budou starat o více než 150 okrsků. Jen v samotném Děčíně je takových komisí 55 a pracovat by v nich mělo přes 300 komisařů. Už nyní se ale první odhlašují, zpravidla kvůli koronaviru. „Zatím se jedná o jednotlivce, ale jsou obavy, že v následujících týdnech to budou desítky v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet koronavirová nákaza,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

Kromě obav o zdraví tak do složení volebních komisí mohou zasáhnout také karantény nebo izolace jejich členů. A to i v průběhu voleb. Některým komisařům pak vadí nošení roušek po celou dobu konání voleb. Další lidé pak práci v komisích odřekli i z poměrně paradoxního důvodu. Do okrsků je totiž nominovala politická strana, aniž o tom věděli.

Ve druhém největším městě okresu Děčín, ve Varnsdorfu, by se o volby mělo starat přibližně sto lidí. „Zatím se nám žádný člen komise neodhlásil, každopádně máme v záloze několik náhradníků, kdyby bylo potřeba. Celkem máme třináct volebních komisí. Každá z nich má od pěti do osmi členů,“ řekl mluvčí varnsdorfského městského úřadu Tomáš Secký.

Na to, že ve Varnsdorfu zatím nikdo práci v komisi neodřekl, může mít vliv také proměna věkové struktury volebních komisařů.

Zatímco dříve byla tato činnost především doménou seniorů, dnes se do komisí ve Varnsdorfu hlásí lidé mladších ročníků. Svou roli v tom mohlo sehrát také navýšení odměny pro členy komisí. Ta se na Děčínsku pohybuje od 2700 až do 4100 korun. Záleží, zda se jedná pouze o člena komise, předsedu, místopředsedu či zapisovatele.

V případě Děčínska, kde budou lidé volit i kandidáta do Senátu, se odměna navyšuje ve chvíli, kdy se uskuteční druhé kolo voleb.

Na možné problémy s nedostatkem komisařů také reagoval stát mírnou úpravou pravidel pro okrskové komise. „Nově vydaný zákon umožňuje snížit minimální počet členů na 5 a 4, s tím, že ministerstvo vnitra vydalo metodiku, že komise může do doby doplnění členů starostou vyvíjet činnost i v nižším počtu členů než 5 a 4,“ vysvětlil Luděk Stínil. Komise tak může zahájit jednání i jako tříčlenná.

Pokud starosta nemůže splnit tuto povinnost, protože nemá k dispozici dostatek lidí, musí to neprodleně oznámit krajskému úřadu a další postup bude stanoven ministerstvem vnitra v součinnosti s krajským úřadem a pověřeným obecním úřadem.

Do případné pomoci obcím, kterým budou chybět komisaři, se plánuje zapojit také hejtmanství. To by podle mluvčího Martina Volfa mohlo vyslat na pomoc zapisovatele. „Tento týden sestavujeme seznam zaměstnanců krajského úřadu, kteří budou připraveni v obou volebních termínech pomoci,“ informoval Martin Volf.