Vedení firmy totiž, jak se zdá, přehodnotilo své záměry a podle jednatele firmy Zdeňka Záboje chce stávající výtopnu rozšířit o výrobu energie spalováním uhlí.

To podle místních lidí i vedení radnice jen potvrzuje to, že firma nadále připravuje výstavbu elektrárny. „Jelikož jejich předchozí záměr nevedl k úspěšnému konci, pravděpodobně přehodnotili své záměry a chtějí postupovat k podobnému cíly jinými cestami,“ potvrdil krásnolipský starosta Zbyněk Linhart. Své tvrzení dokládá tím, že firma položila tři vysokonapěťové kabely vedoucí z jejich areálu přes pozemky města k místu původně plánovaného připojení na distribuční soustavu.

Jenže v současné době, je předmětný areál zkolaudován jako výtopna a vybudování byť malého zdroje energie by znamenalo zajistit změnu užívání stavby v souladu se stavebním zákonem. Ale stavební úřad o podobném záměru firmy nic neví. „Na stavebním úřadu dosud žádný návrh od této firmy není podán a proto nejsem schopen této věci cokoliv sdělit,“ řekl vedoucí rumburského stavebního úřadu Jiří Bušek. Jediné, co v současné době stavební úřad řeší, je nezákonná pokládka elektrických kabelů sankční řízení, které bude zakončeno vydáním pokuty a řízení o odstranění stavby. „Pokud by mělo dojít k podstatné změně užívání stávající kotelny, měl by investor řešit tuto změnu v souladu se stavebním zákonem,“ dodal Jiří Bušek.

Ovšem to, že Komaxo s distribucí ČEZu jedná o připojení nového zdroje elektrické energie do distribuční sítě potvrdila mluvčí ČEZu Soňa Hendrychová. „Ano, evidujeme žádost o připojení malého zdroje do distribuční soustavy. Lze předpokládat, že připojení nového zdroje by bylo do sítě nízkého napětí,“ potvrdila. Dodala ale, že si jejich společnost vyžádala doplnění podkladů k žádosti.

Pokud se ovšem ČEZ rozhodne nový zdroj do své sítě připojit, budou veškeré protesty města zřejmě marné a to i přesto, že zařízení přípojných míst distribuční společnosti jsou umístěna na pozemcích města. „Na základě sdělení energetického regulačního úřadu u tohoto požadovaného zdroje není nutný souhlas obce a neřešíme ani rozpor s územním plánem města, neboť to je věcí příslušného stavebního úřadu,“ uvedla mluvčí ČEZu. Dodala, že společnost nevyžaduje ani souhlasy vlastníků, neboť i to je věcí stavebního úřadu.

„Bohužel v podobných přídech jsme zcela závislí na počínání státních úředníků a bezbranní při případně formálně nepřesně vedených kauzách,“ konstatoval krásnolipský starosta. Zdůraznil, že jakákoliv snaha v dané lokalitě zbudovat zdroj elektrické energie je jen snahou o obcházení pravidel a zákona. „Pravděpodobně chtějí salámovou metodou zrealizovat své záměry,“ podotkl Linhart. Zdůraznil, že záměr vybudovat v centru Krásné Lípy výrobu elektrické energie je v rozporu s územním plánem města, město k němu nedalo souhlas a co by majitel dotčených pozemků nesouhlasí ani se zásahem do svých pozemků při jakékoliv činnosti související s přípravou či postupnou realizací elektrárny. „Byť je to bohužel formálně nepodstatné, musím konstatovat, že uvedený záměr je v tomto místě, v centru města a v regionu Českého Švýcarska krajně nevhodný a legálně těžko proveditelný,“ konstatoval krásnolipský starosta.