Poprvé denní nízkoprahové centrum, které na děčínském Starém Městě provozuje Křesťanské společenství Jonáš, navštívil loni v létě. Od té doby tamní prostory důvěrně zná. Jak by také ne, přichází tam den co den.

„Před nějakým půlrokem jsem se ocitl asi v té vůbec nejhorší životní situaci. Jako částečně invalidní důchodce jsem těch peněz moc nebral a skoro všechny jsem musel dávat na bydlení. Potom jsem o byt přišel a začalo trmácení bez střechy nad hlavou,“ nechal nahlédnout do nastalých osobních peripetií třiapadesátiletý Jiří Kapucián.

Jonáš se stal spásou nejen pro něj, ale i jeho družku Alenu Hubáčkovou. „Zvláště teď v zimě jsme rádi, že sem můžeme chodit. Je tady teplo, máme se kde najíst a také se po umytí převléknout do čistého prádla,“ pochvalovala si nabízené zázemí dvojice bezdomovců.

Je to paradoxní situace. Křesťanské společenství dává desítkám příchozích klientů naději na alespoň trošku přijatelnější život. Samo přitom musí bojovat o holé přežití. Na zajištění celoročního provozu chtělo z ministerstva práce a sociálních věcí dotaci devět set tisíc. Rezort slíbil jen sto tisíc a zatím nepřišla ani korunu. Ve svízelné situaci pomoc obstaralo město Děčín. Minulý čtvrtek jeho zastupitelé odsouhlasili poskytnutí mimořádné dotace 444 tisíc korun.

„Je to neocenitelná pomoc. Bez těchto peněz bychom nejspíš museli v krátkém čase veškerou činnost ukončit. Neměli jsme už žádné finance na vyplácení mezd našim pracovníkům, úhradu plynu, elektřiny, placení nájmu. Prostě na nic. Poskytnutí dotace z městského rozpočtu se stalo pro nás skutečně záchranným pásem,“ oceňovala přístup vedení Děčína vedoucí Křesťanského společenství Jonáš Šárka Malevičová. Sdružení bude žádat o další peníze Ústecký kraj a také pošle novou žádost na ministerstvo.

„Vůbec nevím, co bych si v případě uzavření zdejších prostor a ukončení činnosti centra počal. To se fakt nesmí stát,“ tvrdil bezdomovec Petr Žerníček, který přišel o byt a v krátké době i o práci. I ty největší letošní mrazivé noci musel přečkat v kutlochu, který si našel v oblasti Kamenické.

„To si pak člověk o to víc považuje možnost strávit pár hodin v teple a prostředí, které nabízí Jonáš,“ dodal osmatřicetiletý zedník, který podstatnou část svého mládí prožil v dětských domovech.

Město Děčín nenechalo na holičkách ani některé další neziskovky, které poskytují sociální služby a ocitly se ve svízelné situaci.

„Zastupitelé schválili poskytnutí finanční výpomoci třem organizacím. Krizová poradna Popsi dostane přes čtyřiadvacet tisíc, agentura Naděje sto šedesát osm a občanské sdružení Slunečnice skoro 568 tisíc korun,“ připomněla konkrétní částky půjček z rozpočtu města vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renata Grešíková.

Poskytnutí mimořádných dotací a finanční pomoci se přitom podařilo zajistit ve velice krátké době.

„Tou problematikou jsme se začali zabývat na společné schůzce v pátek šestnáctého ledna. Probrali jsme potřeby jednotlivých organizací a zhodnotili možnosti pomoci města. V úterý se už záležitostí zabývala rada města a o dva dny později požadavky schvalovali zastupitelé. Myslím, že v podobných případech není třeba dlouze diskutovat o naléhavosti a potřebnosti takové pomoci,“ reagoval děčínský primátor Vladislav Raška.

I vzhledem k rozsáhlosti zajišťovaných služeb si nejvíce peněz musela půjčit právě Slunečnice.

„Veškeré finanční rezervy jsme vyčerpali a předchozí dotace museli utratit do konce loňského roku. Neměli jsme peníze na mzdy, na úhradu elektřiny i nájemného a dalších poplatků. O to víc si ceníme rychlé pomoci města,“ pochvalovala si předsedkyně občanského sdružení Šárka Zimová-Dostálová.

Kdyby opakující se potíže s financováním neziskovek ve sféře sociálních služeb měly vyvrcholit skutečně ukončením činnosti, na jejich kolaps by doplatili i mnozí obyvatelé města. Coby klienti by v těchto organizacích ztratili základní podporu a možnost smysluplného zapojení se do normálního života. Naštěstí podobná hrozba je zatím zažehnána i díky tomu, že přišla rychlá pomoc města Děčína. (pes)