Stovku mladých lip na sedm set padesát metrů dlouhé bývalé kočárové cestě mezi Bynovcem a Arnolticemi vysázeli studenti děčínské Libverdy. „Byla to pro nás čest a otázka stavovské cti vysadit lipovou alej a podílet se na obnově staré kočárové cesty,“ řekl ředitel Střední zahradnické a zemědělské školy Libverda v Děčíně Libor Kunte. Doplnil, že se nestává každý den, aby přišla nabídka s tak výjimečnou prací.

S nápadem obnovit starou kočárovou cestu přišli starostové obcí Arnoltic a Bynovec. „K tomu, abychom nápad proměnili ve skutečnost nám ale scházely peníze,“ uvedla starostka obce Bynovec Zdeňka Rolenčíková. Doplnila, že Bynovec a Arnoltice jsou malé obce a na podobné projekty jim v kasách už nezbývají peníze.

Proto s nápadem bynovecká starostka oslovila pracovníky Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce v Děčíně. Tam se setkala s pochopením. „Celý záměr jsme vyhodnotili a rozdělili na dvě části. Na samotnou opravu cesty a výsadbu lipové aleje,“ řekl pracovník Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce Petr Bauer.

Obnovení má smysl

Obnovení kočárové cesty má podle ochránců přírody smyl hned z několika důvodů. Jednak proto, že dojde k obnovení kulturně – historického prvku v krajině, ale i z důvodu rozdělení rozsáhlých ploch orné půdy. „To pozitivně ovlivní přírodní prostředí. Například se sníží větrná eroze a cesta významně oživí ráz krajiny,“ vysvětlil pracovník chráněné krajinné oblasti Petr Bauer.

Pak už mohla začít samotná jednání o poskytnutí dotace. Tu zakrátko poskytla Agentura na ochranu přírody a krajiny České republiky. „Dotaci jsme dostali ve stoprocentní výši, tedy téměř tři sta tisíc korun. Peníze putovaly na výsadbu stovky vzrostlých lip, na ochranu stromů a tři podpěrné kůly,“ pokračoval Petr Bauer.

Sázeli čtrnáct dní

Zástupce školního statku Libverda Antonín Vencl uvedl, že zasadit stovku mladých lip trvalo studentům i s přípravou čtrnáct dní. „Kromě toho, že jsme stromy vysadili, opatřili jsme je i ochrannou proti zvěři a větru,“ pokračoval Antonín Vencl. Podle něj si zvěř vybírá k vytloukání paroží právě mladé stromky. Kůly budou mladé lípy chránit proti větrným poryvům, které nejsou v této porostem nechráněnné oblasti neobvyklé. Podle ředitele Libverdy Libora Kunteho si studenti vyzkoušeli v rámci praxe skutečnou práci zahradníka.

Stará kočárová cesta původně spojovala zámeček rodu Clary-Aldringenů v Bynovci s vyhlídkou Belveder na Labské Stráni. „Celá cesta měří čtyři kilometry a vede přímo přes nynější pole a přes arnoltické lesy na Belveder. Spojovací cestu lemovaly řady kamenných patníků pro lucernové osvětlení,“ řekl děčínský ředitel oblastního muzea Milan Rosenkranc.

V minulosti se po staré kočárové cestě proháněla koňská spřežení s místní vrchností. „Již v těchto dnech se po obnovené cestě může projít či na kole projet úplně každý,“ dodala bynovecká starostka Zdeňka Rolenčíková.

Původně spojovala zámeček rodu Clary-Aldringenů v Bynovci s vyhlídkou Belveder na Labské Stráni.
Měří celkem čtyři kilometry a vede přes pole a arnoltické lesy.
Spojovací cestu lemovaly řady kamenných patníků pro lucernové osvětlení.
Část cesty vedla lipovou alejí.