Autorka Natalia Belisová napsala knížku Osud má jméno Dolský mlýn hlavně proto, aby památce, proslulé z pohádky Pyšná princezna, pomohla. Každý, kdo si knížku za 429 korun koupí, přispěje tak na dobrou věc: Výtěžek z prodeje totiž půjde právě na obnovu Dolského mlýna.

A tady je ukázka z knížky:
Osmého srpna roku 2010. Kamenice konečně začala opadávat a postupně odkrývá rány, které zasadila. Cestu podél mlýna, kterou jsme pracně vydolovali zpod mnohaletých nánosů zeminy a stavebního rumu zbořeného hotelu, zakryla půlmetrovým pláštěm bláta a písku.

Můstku přes náhon vyrvala parapet a polovinu dlažby. Náhon, teprve před měsícem vybagrovaný od nadílky červnové povodně, je znovu po okraj plný čedičových valounů.

A palírna! Z palírny za náhonem zůstaly dva zubožené pahýly zdiva, podivně trčící z hromad kamení, kterými zdivočelá řeka převršila celou pobřežní parcelu. Přes jez ještě stále sviští mohutný proud. Zkouším se předem připravit na bolest, protože i to, co už poodhalil, je nesnesitelné.

Jediný den a voda odnesla deset let úmorné práce, vzdorů, bitev a vítězství. Mých a mých „mlynářů". Ani na chvíli mě ale nenapadlo, že to vzdám.

Tato kniha bude jiná než všechny předchozí. Už proto, že je víc napsaná lopatou, krumpáčem a srdcem než prsty na klávesnici. Řeka může zničit a rozmetat dílo lidí, vymazat jejich jména a příběhy jí ale nedovolím.