Zástupci ze skupiny KŽC (KŽC s.r.o., KŽC Doprava s.r.o. a Klub železničních cestovatelů o.s.) oficiálně převzali od dosavadního nájemce dne 31. května muzeální železnici, vedoucí z České Kamenice do Kamenického Šenova. Společnost KŽC s.r.o., kterou tvoří tým profesionálů z oboru železniční nostalgie, tak stojí před nelehkým úkolem: vrátit zdejší lokálce nový život v podobě provozu výletních vláčků, které v minulosti neodmyslitelně patřily ke zdejším nejvýznamnějším turistickým cílům. Nový majitel chce nejdříve opravit nesjízdnou trať způsobenou zanedbanou údržbou a v průběhu letní sezóny 2009, podaří-li se v roce 2008 profinancovat nejnutnější opravy této malebné regionální dráhy, by mohly vyjet do Kamenického Šenova opět historické motoráčky.

„Probudit lokálku do života bude úkol nelehký a vysoce nákladný, protože železniční trať není v provozuschopném stavu, v současné době nedovoluje jakoukoli jízdu ani její technický stav, ani její legislativní stav,“ upřesnil nový majitel a ředitel KŽC s.r.o. Mgr. Bohumil Augusta.

V jakém stavu se nyní železnice nachází?
„Letošní rok bude ve znamení náprav škod, které byly lokálce způsobeny nečinností předchozího nájemníka. Podle analýzy stavu dráhy spočívající v pochůzce s měřením GPK a následném rozboru výsledků měření autorizovanou společností, nebyly během posledních 2 let na dráze provedeny téměř žádné opravy. Údržbové práce byly z velké části zanedbávány nebo omezovány na pouhé prořezávání průjezdného průřezu a občasné pálení náletových dřevin. Více než 400 pražců je zcela vyhnilých nebo vůbec chybí a je nutné je vyměnit, doplnit. Za 2 roky nedošlo např. k opravě výdřevy v přejezdu v České Kamenici, jehož stav je dlouhodobě trnem v oku občanům města i přespolním. Původní nájemník se tedy podle našeho přesvědčení o dráhu nestaral svědomitě a řádně tak, jak mu ukládala nájemní smlouva. Podle našeho názoru to jednoznačně dokládá její velmi špatný technický stav, který budeme muset nyní za KPL řešit. Opravám trati se budeme muset věnovat celý rok 2008,“ píše se v oficiálním stanovisku, které vydalo v dubnu KŽC na svých internetových stránkách. Uvedený stav trati a zároveň tragický stav nádražní budovy v Kamenickém Šenově lze podle pamětníků připodobnit k roku 1995, tedy k době, kdy začaly první aktivity původního KPL na trati.

Jaký osud čeká tedy lokálku v nejbližší době?
Jak napovídá současný stav trati, rok 2008 bude pouze ve znamení oprav. Během léta se uskuteční v Kamenické Šenově několik brigád na likvidaci bujné vegetace a náletových dřevin. Bude proveden herbicidní postřik trati, vyřežou se nálety, vyčistí se některé příkopy, poseče se porost kolem nádražní budovy a v kolejišti. Na podzim, pokud seženeme dostatek finančních prostředků, provedeme výměnu pražců a opravu železniční trati alespoň v místech, kde je to nejvíce třeba. Dalším problémem je již zmíněný železniční přejezd na hlavní silnici v Kamenickém Šenově, který je ve špatném technickém stavu a navíc zdejší zabezpečovací zařízení není v provozu. Po odstranění těchto závad, které jsme zdědili po KPL, a které jsou důvodem pro nevydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, snad budeme moci začít jezdit alespoň formou nepravidelných nostalgických jízd. Naší ambicí je zahájit zde motoráčkovou sezónu v červnu 2009.

Otevře se opět železniční muzeum v Kamenickém Šenově?
Dlouhodobým záměrem KŽC je zdejší nádražní budovu přeměnit nejen na muzeum původní železnice Česká Kamenice – Kamenický Šenov – Česká Lípa, ale i vytvořit informační centrum, nádražní restauraci a ubytovací kapacity. Dosavadní vybavení muzea si odvezl původní nájemce, který při vystěhovávání současně citelně poškodil interiér muzea, který kdysi KPL v nádraží zbudovalo a tento mohl v nádraží zůstat a sloužit veřejnosti i nadále, ale protože máme ve svých řadách sdružení mnoho sběratelů a železničních historiků, věříme, že se nám podaří shromáždit za jejich přispění zajímavé železniční artefakty, znovu vybudovat muzejní expozici a posléze ji představit veřejnosti. Část muzea nebo informační tabule rádi věnujeme i nově vznikající cyklostezce, která bude vedena právě v trase zrušeného úseku trati Kamenický Šenov – Česká Lípa.

Kdo konkrétně bude lokálce nově šéfovat?
Za celé seskupení KŽC vystupují tři osoby, dlouhodobí reprezentanté KŽC, kteří byli přítomni u samotného převzetí trati. Jedná se o jednatele, ředitele společnosti a majoritního vlastníka společností KŽC s.r.o. a KŽC Doprava, pana Mgr. Bohumila Augustu, který má na starosti obchod, ekonomiku, vizi. Technickým ředitelem a dopravním odborníkem je Pavel Kříž. Třetí osobou je Roman Hrůza, předseda občanského sdružení Klub železničních cestovatelů, který má na starosti PR a marketing lokality a propojení muzejní železnice se členskou základnou klubu.

Zdroj: PLUS