„Spolupráce s Klubem českých turistů si velmi vážíme, máme mnoho společných témat a sdílíme také úctu k naší přírodě,“ uvedl Pavel Benda. Organizovaní turisté ve zdejším kraji působí už 130 let. „Také díky jejich činnosti je krajina Českého Švýcarska otevřená návštěvníkům k citlivému poznávání. Za dlouholetou výbornou spolupráci patří Klubu českých turistů upřímné poděkování,“ dodal Benda.