Klenby v Dittrichově hrobce v Krásné Lípě se zřejmě podaří zachránit. Stavba je totiž z velmi kvalitních materiálů, a tak nebude nutné poškozené klenutí odstranit. Kulturní památka by se tak během několika let mohla dočkat kompletní renovace.

Výjimečná hrobka rodiny Dittrich, kterou převzal od státu na jaře spolek Omnium spolupracující na její záchraně s městem Krásná Lípa, prošla odborným stavebně technickým průzkumem. Při něm se zjistilo, že ačkoli do hrobky kvůli zničené střeše zatéká a klenby uvnitř jsou tak vydrolené, že hrozí zřícením, celý objekt je jinak velmi pevný.

„V historicky těžce zkoušené hrobce byla kontrolována míra degradace svislých nosných konstrukcí a kleneb působením povětrnostních vlivů pomocí nejmodernějších odborných metod a testů. Byly provedeny pevnostní zkoušky cihel a malty a vyhodnocen celkový stav objektu,“ řekl zástupce spolku Omnium Jakub Děd.

„Smyslem průzkumů a testů bylo ověření a potvrzení, že není nutné mimořádně poškozené klenby v hrobce odstranit a je stále ještě možná jejich postupná záchrana,“ dodal Děd.

Oprava střechy na části východního nádraží v Děčíně.
Vstane nádraží Děčín - Východ z popela? Začala oprava jeho střechy

Podle výsledků průzkumu, který měla na starosti firma zabývající se právě diagnostikou staveb, je pevnost cihel a kvalita malty výjimečně vysoká. Zdivo hrobky díky kvalitě materiálů a řemeslného provedení dokázalo odolat všem vlivům.

Kvůli zatékající vodě je nutné v první řadě opravit klenby, kde se v patách zdivo vydrolilo místy i do hloubky 30 centimetrů. O provizorní podepření bočního klenutí se mají postarat klíny, následně firma spraví nosné zdi a podezdí paty a spodní části kleneb. Dalším krokem obnovy bude vyčištění rubu stropních kleneb a zastřešení, aby dále nezatékala srážková voda do zdiva. To pak bude nutné větráním vysušit a obnovit původní větrací systém. Následně začnou sanace.

Celá obnova hrobky je tak podle krásnolipského starosty Jana Koláře otázkou několika let. „V současné době necháváme zpracovat řezivo, které spolku darujeme a poslouží ke statickému zajištění stavby. Necháváme jej nařezat ze dřeva z našich městských lesů,“ řekl starosta.

Cyklostezka. Ilustrační foto.
Varnsdorf láká na tři nové cyklotrasy okolím města

Dar by podle něj neměl přesáhnout částku 200 tisíc korun. „Pomůžeme tomu naturální formou, ale částečně do toho musíme vložit peníze. Dřevo nám sice vyrostlo v lese, ale mohli jsme jej zpeněžit jinak, a navíc musíme nechat nařezat materiál,“ upřesnil Kolář.

Vedle materiální a organizační pomoci se záchranou hrobky ze strany města schválilo zastupitelstvo také dohodu o budoucím převodu pozemku pod hrobkou právě spolku Omnium. Ten je v současné době majetkem města a spolek by ho za určitých podmínek mohl získat zdarma.

Stavba hrobky členů nejbohatší rodiny v Krásné Lípě byla dokončena v roce 1889. Jde o neorenesanční objekt postavený podle návrhu berlínského architekta a profesora Julia Karla Raschdorffa. Dittrichova hrobka je unikátní také díky svému technickému řešení. Zateplení řešil korek nebo asfalt.

Nedaleko hrobky stojí také menší budova s komínem, která fungovala jako kotelna pro její vytápění. Nástěnné malby v hrobce, které jsou téměř zničené, vytvořil místní malíř August Frind. Hrobka je kulturní památkou České republiky.

Česká Kamenice. Ilustrační foto.
Pomohla i Česká televize. V Kamenici vědí, jak přilákat turisty do města