Město odmítlo podepsat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o předání nemocnice pod Krajskou zdravotní (KZ) kvůli obavám z trestního stíhání. O osudu zajištění zdravotní péče pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku tak zřejmě rozhodne až insolvenční správce. „Předminulý týden jsme od KZ obdrželi návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Zarazilo nás ale, že v ní není žádné protiplnění. Rumburk by musel odevzdat vše, na co si KZ ukáže. Máme tři právní rozbory a ani jeden nedoporučuje tuto smlouvu uzavřít,“ řekl na zasedání starosta Rumburku Lumír Kus s tím, že město by se podepsáním smlouvy vystavilo hrozbě trestního stíhání.

KDO ZAJISTÍ PÉČI?

Návrh smlouvy od KZ prý ani negarantuje zajištění zdravotní péče ve výběžku. „S tím, že nebude zachované dětské oddělení, se lidé vyrovnali. Ve smlouvě ale nejsou určené žádné majetkové hodnoty, chybí příloha, kde by bylo uvedeno, co by KZ převzala,“ uvedl starosta Kus a dodal, že město deklarovalo, že je ochotno zaplatit dluhy, ale pouze v určitém časovém období za rok 2019.

„Více peněz město nemá. Peníze na úhradu roku 2018 máme pořád v rezervě, ale když je vložíme do krachující firmy, tak je to opět trestné. Nejčistším řešením je nyní proběhnutí insolvenčního řízení,“ zmínil Kus. Krajský soud v Ústí nad Labem zahájil s nemocnicí insolvenční řízení 16. července.

V nemocnici pracuje na plný úvazek 231 lidí, špitál poskytuje péči pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku. Za loňský rok je podle radnice ve ztrátě 50 milionů, pro rok letošní avizovala ztrátu 47 milionů. „Ztrátu Lužické nemocnice za letošní rok odhadujeme až na 80 milionů, nemocnice dluží ještě 37 milionů bankám a pojišťovnám,“ upřesnil předseda představenstva KZ Jiří Novák, který se starostovým slovům podivoval. „Je to smlouva o smlouvě budoucí, není to konkrétní smlouva. Ministr s ní souhlasil. To co se tady odehrává, to není možné,“ reagoval Novák a připomněl výsledky auditu, který si nechala KZ zpracovat. „Nemocnice má zápornou hodnotu, nemá žádnou cenu a není co prodávat. Jedinou možností je převzít část aktiv a smluv,“ doplnil.

„Společnost má sice zápornou hodnotu, ale když si z toho vyzobete aktiva, tak ty nemají zápornou hodnotu. Nemovitý majetek nemá nikdy nulovou hodnotu,“ oponoval krajský zastupitel a místostarosta Rumburka Jiří Pimpara.

„JAK JSTE TO ŘÍDILI?“

Debata se dále vinula hlavně kolem obřích dluhů, které nemocnice má. „Jak jste tu společnost řídili, když je tam ztráta 100 milionů? Teď byste chtěli, abychom za vás tahali problémy a uhradili ztrátu? Za chvilku přijdou nemocnice Žatec a Kadaň. Nemáme peníze na sociální služby, řešíme dopravu a to takhle nejde,“ podotkl náměstek hejtmana Martin Klika.

„Ztráta je tam proto, že v letech 2018 a 2019 nemocnici držíme jenom kvůli tomu, abychom ji mohli kraji předat. Nejsou tam doktoři, výkony, personál se rozuteče. Proto jsme byli ochotni vydat se ze všech peněz. Jsou to provozní ztráty, které město vůbec hradit nemá. Město Rumburk má jen 11 tisíc obyvatel, ale nemocnice funguje pro 55 tisíc obyvatel,“ odpověděl mu Pimpara.

Hejtman Oldřich Bubeníček závěrem zdůraznil, že kraj činí maximální úsilí pro zachování péče ve výběžku. „Návrh smlouvy nechal posoudit ministr svými právníky a ti doporučili její zaslání do Rumburka. Teď tady slyšíme, jak je ten návrh špatný. Z Rumburka slyším, že jsem největší gauner já, přitom my jsme tuto situaci nezavinili,“ dodal hejtman.

Jiří Nová: Jsme připraveni nemocnici převzít

Ústecký kraj Krachující Lužickou nemocnici převezmeme, ale bez dluhů. Na jednání krajského zastupitelstva to připomněl předseda představenstva Krajské zdravotní (KZ) Jiří Novák.

Jaký bude další postup v převzetí Lužické nemocnice?
Očekáváme, že se sejde zastupitelstvo města Rumburka a uhradí ztráty za rok 2018 a 2019. Potom okamžitě platí to, co jsme deklarovali, tedy uzavřeme smlouvu a budeme provozovat nemocnici.

Jak se stavíte k připomínkám radnice ke smlouvě?
Po dvou a půl letech si myslím, že to je zástupný problém. Ministr zdravotnictví měl eminentní zájem na tom, aby vůbec něco vzniklo. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí jsme zpracovali prakticky přes noc, ministr souhlasil, tak jsme očekávali, že to najde odezvu na obou stranách. Ale bohužel.

Můžete garanci zachování zdravotní péče dát do návrhu smlouvy o smlouvě budoucí tak, jak požaduje Rumburk?
To tam dokonce už je. Zástupci města nám rok před tím, někdy 15. července, poslali teze, jak si představují chod nemocnice, a my jsme je zahrnuli do návrhu smlouvy o smlouvě budoucí. Přesně to, co oni chtěli. Jedním z bodů bylo i omezení dětského oddělení. A dneska říkají, že toto oddělení chceme zavřít my.

Jaký pocit z jednání máte?
Jsem rád, že jsme měli možnost záležitost objasnit, protože jsme stále byli Popelkou. „KZ něco nechce, KZ to ztěžuje,“ říkalo se. A přitom od začátku deklarujeme, že to, co hejtman slíbil, jsme připraveni splnit. A platí to dál. Insolvenční správce musí uspokojovat věřitele a i my jako KZ jsme věřitelé v Rumburku. Takže jednání teď bude složité, ale na druhou stranu možná rychlejší než s Rumburkem. V případě zavření máme plán, že budeme zajišťovat péči prostřednictvím děčínské a ústecké nemocnice, kde jsou už připravena lůžka.