Tu mohou získat významné osobnosti, které se zapsaly do podvědomí obyvatel v různých oblastech života.

Poprvé udělil primátor města cenu významné osobnosti v roce 2009. Tehdy ocenění získali Rudolf Felzmann a Josef Waldmann. V dalším roce převzal ocenění Rytíř českého lékařského stavu Hugo Engelhart. Loni předal cenu primátor města Vladimíru Poskočilovi a Karlovi Lešanovském.

„Cena je především morální ocenění, poděkování a vyjádření úcty za celoživotní postoj nebo práci. Je určena pro osobnosti, které se zasloužily o rozvoj města nebo jeho propagaci v různých oborech," řekl František Pelant, primátor města.

Statut Ceny statutárního města Děčín včetně pravidel pro podávání návrhů na cenu schválilo zastupitelstvo, které o udělení Ceny rozhoduje na základě doporučení komise. Podávat návrh může veřejnost do 30. září, a to písemně na adresu Magistrát města Děčín, odbor školství a kultury, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, 405 38, nebo na e-mail: podatelna@mmdecin.cz, příp. pomocí webového formuláře na www.e-decin.cz.