Hrozící exekuce či problémy se zákonem, to jsou nejčastější důvody proč lidé nemají stálou adresu, na které by například přebírali poštu. V takovém případě musí přijít na řadu obecní nebo městský úřad, který je povinen těmto lidem zřídit úřední adresu na svém úřadě.

Problémové případy

Jen na děčínském magistrátu se jedná o šest set osmdesát osm lidí a z valné většiny jde o lidi s nějakým problémem.

„Většinou to jsou problémové případy a pakliže čtou veřejnou vyhlášku, jako že nečtou, tak se o zrušení adresy svého trvalého pobytu dozví právě z ní,“ řekla Miroslava Višínová, vedoucí oddělení správní agendy děčínského magistrátu.

Protože ale většinu písemnosti o správním řízení nikdo nepřebírá, mnohem častěji se tuto skutečnost dozví až ve chvíli, když si například vyřizují úvěr a zjistí, že mají neplatný občanský průkaz.

Jenže to, než tito lidé zjistí, že mají doručovací adresu na úřadě může trvat i celé roky.

Prvního obyvatele, kterému byla zrušena adresa trvalého pobytu a tudíž byl i úředně nahlášen na děčínský úřad, získal děčínský magistrát již v roce 2000, kdy vešel zákon o zrušení adresy trvalého pobytu v platnost.

I Rumburk má své radniční obyvatele

O mnoho lépe na tom ovšem nejsou ani v Rumburku, kde nejdelší pobyt na ohlašovně je šest let, tedy od roku 2002.

Na rumburském městském úřadu má svou úřední adresu sto třicet jedna lidí, kterým byl z jakéhokoliv důvodu zrušen údaj o trvalém pobytu. Kromě toho tuto adresu tu má i dvaadvacet dětí, z nichž jeden z rodičů je cizinec. A stejně jako v Děčíně i zde se většinou jedná o lidi, kterým hrozí exekuce, či je odhlašují majitelé bytů.

„Většinou jde o lidi, kteří delší dobu na adrese nebydlí. Často dávají návrh na odhlášení trvalého pobytu i rodiče pro své děti, a to opět zřejmě z důvodu hrozící exekuce,“ uvedla vedoucí odboru civilně správního Městského úřadu v Rumburku Alena Jánská.

Písemnosti, které jsou lidem s adresou na úřadě zaslány jinými institucemi, není úřad povinen doručovat a není povinen jim zřizovat ani poštovní schránky.

„Co se týká doručování, nejsme povinni jim poštu doručovat, písemnosti se jim doručují podle správního řádu. Pokud není známo, kde se tito lidé zdržují, doručuje se jejich pošta veřejnou vyhláškou a ustanovuje se opatrovník,“ potvrdila Alena Jánská.

Jen samé potíže

Podle obou úřednic mají úřady s úředními adresami jen potíže. Už třeba jen s tím, že se správní řízení s těmito lidmi vlečou celé roky a přehlásit je na jinou adresu ze zákona prostě nelze.

„S člověkem, který má úřední adresu na našem magistrátu a měnil by adresu trvalého pobytu musí přijít oprávněná osoba, která podepíše souhlas ke změně trvalého pobytu nebo tento člověk předloží nájemní smlouvu na nové bydlení. Jinak ho nelze přehlásit na jinou adresu a zůstává stále hlášen na úřední adrese do doby, než si ji sám změní,“ vysvětlila Miroslava Višínová.

Problémy s úředními adresami ovšem mají i mnohem menší města.

V Krásné Lípě má na úřadě svou doručovací adresu třiatřicet lidí a jsou mezi nimi i tací, kteří ji tam mají již od roku 2003.

„Můžeme samozřejmě převzít i obyčejné zásilky, ale pokud nevíme, kde adresát bydlí, není naší povinností ji doručit, v takovém případě ji skartujeme,“ poznamenala pracovnice krásnolipského městského úřadu Soňa Síčová.