Už jen několik posledních dní klidu mají před sebou děčínské kašny. Od počátku května by opět měly být v provozu.

Před samotným spuštěním po zimním spánku musí ale kašny projít údržbou.

„Na jaře prochází všechny kašny kontrolou a připravují se na letní provoz. Pravidelně dochází k hydrofobizaci, což 
je speciální ochranná impregnace proti povětrnostním vlivům, a biocidnímu ošetření, které slouží k odstranění a prevenci růstu plísní," vysvětluje mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Město Děčín mělo první kašnu pravděpodobně již v roce 1509, její zřízení souviselo se zavedením vodovodu ve městě. Mezi asi nejvýznamnější kašny patří kašna na Masarykově náměstí, která byla postavena v secesním stylu na místě Loretánské kaple. Maxmilián Thun postavil koncem 17. století tuto kapli s hrobkou rodiny Thunů. Kaple byla později stržena a na jejím místě byla v roce 1907 vystavěna právě tato secesní kašna. Původně byla zdobena bronzovými plastikami, znázorňujícími pověst o vysvobození dívky zakleté do pramene v Loubské rokli.

Další významnou kašnou je kašna v Raisově ulici, ta byla jako pomník obětem 1. světové války odhalena v roce 1934. Pomník byl spolu s kašnou komponován do schematizované lilie. Sousoší představovalo 6 padlých vojáků, ze středu kašny vyrůstala postava klečící dívky. Po obvodu bylo osazeno 6 desek se jmény 
181 obětí války. Zapomenout bychom neměli ani na kaš-
nu před kostelem Povýšení 
sv. Kříže, která zkrášluje tento prostor upravený v letech 1982–1985.

Kašny v Děčíně
V současné době je v Děčíně v provozu sedm kašen. V Křížové ulici, u kostela sv. Václava a Blažeje, na Masarykově náměstí, 
v Řetězové ulici, na Labském nábřeží, v Raisově ulici a u bývalého hotelu Grand naproti Hlavnímu nádraží. Technicky nejkomplikovanější je kašna u hlavního nádraží v Podmoklech.