Dohromady šest projektů se ucházelo o hlasy obyvatel nejsevernějšího města v letošním participativním rozpočtu. Nejvíce, přibližně třetinu hlasů, získala právě rekonstrukce hřbitovní kaple. „Získá novou fasádu, vyměníme okna a dveře. Vyměníme také střechu a obnovíme podlahu, obklady a vybavení interiéru,“ popsal plánované opravy na hřbitově vedoucí odboru rozvoje a životního prostředí šluknovského městského úřadu Martin Chroust.

Do participativního rozpočtu se ve Šluknově pustili už podruhé. Oproti předchozímu roku hlasovalo výrazně více lidí. Letos jich bylo 278, 86 z nich podpořilo právě hřbitovní kapli.

OPRAVA ZAČNE NA JAŘE

Rekonstrukce kaple vyjde Šluknov na přibližně 1,4 milionu korun. Začít by měla letos na jaře po výběrovém řízení na firmu, která se do oprav pustí.

Oproti jiným městům, kde mohou lidé projekty do participativního rozpočtu navrhovat sami, ve Šluknově dostávají předložený seznam návrhů. „Jedná se o projekty, které chceme tak jako tak realizovat a máme je alespoň částečně připravené. Lidé v písemném a elektronickém hlasování rozhodují o tom, který z nich upřednostníme,“ uvedla šluknovská starostka Eva Džumanová.

Kromě kaple se o hlasy lidí ucházela například úprava nádvoří školy nebo Židovského vrchu. Podle Evy Džumanové to ale neznamená, že prohrou v participativním rozpočtu spadnou zamýšlené investice pod stůl. Město je pouze odsune do následujících let.

Na šluknovské radnici panuje s druhým ročníkem participativního rozpočtu spokojenost a chtěla by s ním pokračovat. „S participativním rozpočtem počítáme i pro příští rok, osvědčil se,“ dodala starostka Eva Džumanová. V příštím ročníku, jehož příprava začne už letos na podzim, by se tak mohly objevit letošní neúspěšné projekty. Doplnit je mohou ale i doposud nezařazené potřebné investice, které se vyskytnou v průběhu roku.

Participativní rozpočet dělá také Děčín, který v současné době rozbíhá jeho druhý ročník. Své návrhy mohou lidé podávat až do konce ledna. Musí splňovat několik podmínek, jejich cena například nesmí přesáhnout půl milionu korun nebo se musí jednat o akce na městském majetku.

Mezitím bude probíhat kontrola jejich realizovatelnosti a spolupráce úředníků a navrhovatelů, aby co nejvíce návrhů prošlo až do samotného hlasování. Tato kontrola a úprava skončí v květnu, kdy budou postupující návrhy představeny lidem.

Měsíc červen je vyhrazen pro kampaně vedené samotnými navrhovateli a oslovování široké veřejnosti, aby se co nejvíce osob zúčastnilo hlasování. To se uskuteční na konci června, kdy se radnice dozví, které návrhy mají podporu veřejnosti. Následně se začne opět pracovat na realizaci těchto vítězných návrhů.

Loni v prvním ročníku uspělo například vybudování odpočinkového místa na Sněžnické vyhlídce na Kvádrberku nebo workoutové hřiště v Březinách.