Město Rumburk se symbolicky připojilo ke smutným oslavám stého výročí od vypuknutí první světové války velmi zajímavým projektem.
Více než rok se připravoval seznam padlých obce Dolní Křečany.

Z podnětu Svazu c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české byla zahájena série jednání, jež přinesla kýžený výsledek. Na boční stěně kaple sv. Alžběty Durynské byly po mši svaté celebrované rumburským děkanem P. Pavlem Kadlečíkem
a za účasti hostů slavnostně odhaleny pamětní desky se jmény padlých a válečnými útrapami zemřelých mužů obce Dolní Křečany.

Původní památník se nepřehlédnutelně tyčil na rohu pozemku bývalé mateřské školky, dnes sklad firmy RULI. Byl odhalen 10. 9. 1922. Po jednání se stávajícími majiteli pozemku nedošlo k dohodě, proto bylo hledáno umístění nové.

Jak tomu bývá v mnoha obcích a městech, podobné památníky jsou přímo v kostelech nebo na vnějších stěnách. Majitelem kaple sv. Alžběty Durynské je město Rumburk, proto se řešení pro instalaci pamětních desek samo nabízelo.

Aby veřejnost získala lepší představu o původní podobě třímetrového památníku, je na střední desce zobrazen. Dvě stokilové žulové desky 1,70 m vysoké nesou jména dopátraných padlých
a zemřelých obce. Pokud se chcete dozvědět o kapli sv. Alžběty a památníku padlým více, v příštím roce město Rumburk vydá tematickou brožuru. Budeme doufat, že rovněž dojde schválení rozpracovaný projekt na celkovou rekonstrukci kaple. Že kamenictví Nepomucký z Děčína odvedlo poctivou práci se můžete přesvědčit již nyní, pokud pojedete po Starokřečanské ulici kolem kaple.

Autor: Ester Sadivová a Milan Vašíček