Od lepší dvojky po lepší čtyřku dopadli kandidáti do Senátu z Děčínska v hodnocení transparentnosti jejich kampaně. Monitoring zveřejnila tento týden Transparency International 
a zahrnula do něj pětici kandidátů, o kterých si myslí, že mají největší šanci na zvolení.

V rámci monitoringu hodnotila Transparency International sedm oblastí. Mimo jiné transparentnost plánovaných nákladů kampaně, příspěvku z centrály strany nebo to, zda má kandidát transparentní účet.

Do hodnocení se dostalo 
i zveřejnění, případně nezveřejnění volebního týmu nebo předvolebních akcí.

„Kromě nezájmu některých kandidátů odpovídat, jsme narazili také na obtíž na některé z nich vůbec dohledat kontakty. Při hodnocení však vycházíme z veřejně dostupných informací, které má 
k dispozici zvídavý volič. Pokud nám někdo neodpoví, na výsledek monitoringu to nemá velký vliv, jestliže jsou informace zveřejněny jinde," komentuje třetinovou odezvu kandidujících David Ondráčka, ředitel TI.

Zcela nejhůře dopadl v hodnocení transparentnosti kandidát KSČM Václav Šenkýř. Ten si z monitoringu odnesl průměrnou známku 3,9. Od výrazně horší známky jej zachránilo zveřejňování předvolebních akcí, za které dostal Šenkýř dvojku. Zbývajících šest kritérií měl za čtyři, případně za pět.

Druhou nejhorší známku si z monitoringu odnesla Marcela Dvořáčková z ANO.

Ta získala průměrnou známku 3,4. Ta si ale z monitoringu na rozdíl od Šenkýře odnesla několik dílčích jedniček.

Na opačném pólu tabulky se umístil Zbyněk Linhart hájící barvy TOP 09 a STAN. Současný starosta Krásné Lípy získal souhrnnou známku 1,7. O lepší výsledek jej připravila absence transparentního účtu a výdajů.

„Těší mne to, ale já sám na podobné ankety moc nedám. Hodně věcí není možné popsat jednou větou, případně jedním zaškrtnutým políčkem. A pak převažuje formalismus nad podstatou věci," říká Linhart s tím, že se snaží být otevřený i přesto, že se mu to mnohdy nemusí úplně vyplatit.

Do hodnocení TI se dostalo na Děčínsku pouze pět kandidátů, tedy přesně polovina.

„Hodnotili jsme všechny volební obvody, ve kterých se nyní uskuteční doplňovací senátní volby. Vzhledem k našim omezením jsme nebyli schopni ohodnotit všechny kandidáty, hodnotili jsme jen ty, u kterých je reálná šance na zvolení nebo jsou nějak relevantní. Přesto jsme v celé republice hodnotili 150 kandidátů," vysvětluje David Ondráčka z TI.

Na Děčínsku tak přehlédli například Josefa Zosera, kterého řada lidí považuje za jednoho z favoritů letošních senátních voleb.